Het wordt steeds drukker op de fietspaden, vooral met wat in beleidstaal LEV’s heten, lichte elektrische vervoermiddelen. De verkeersveiligheid staat onder druk. Meer dan de helft van de slachtoffers in het verkeer zijn fietsers. Amsterdam start met een proef waar snelle fietsers gebruik kunnen maken van de rijbaan.

Doel van de proef is de verkeersveiligheid op het fietspad te vergroten. Er wordt gemeten hoeveel fietsers op de rijbaan fietsen, en wordt bekeken hoe het auto- en fietsverkeer mengen op de rijbaan. Verkeersdeelnemers wordt naar hun ervaringen gevraagd. Vanaf 18 april kunnen alle weggebruikers een online vragenlijst invullen. De proef loopt van 18 april tot 19 juli.

De proef kan consequenties hebben voor het fietsverkeer in de stad. Gekozen is voor een locatie met veel fietsverkeer en een smal fietspad, dat afgesloten is van de rijbaan. Als je op het fietspad harder wilt rijden dan 30 kilometer kun je gebruik maken van de rijweg. Als je minder hard wilt rijden, blijf je op het fietspad. De maximumsnelheid op de rijweg is 30 kilometer. Het oog is gevallen op route de Eerste Constantijn Huygensstraat en de Bilderdijkstraat, tussen de Kinkerstraat en de Overtoom. Op die route is voldoende ruimte voor de trams en de hulp- en nooddiensten.

Met de hulp- en nooddiensten is overlegd over de proef. Na advies van de politie is de bebording bij de proef aangepast. Handhaving op snelheid is niet mogelijk om omdat een fiets wettelijk gezien geen snelheidsmeter hoeft te hebben.

In stadsgesprekken gaven bewoners aan dat ze het verkeer in hun buurt onveilig vonden. De snelheidsverschillen op het fietspad, de beperkte ruimte voor fietsers en voetgangers, handhaving en roekeloos gedrag werden vooral genoemd. De proef is het resultaat van een prijsvraag die Amsterdam uitgeschreven heeft in samenwerking met het Amsterdam Bike City (ABC) Innovatielab. Amsterdammers werd gevraagd slimme ideeën in te sturen om de verkeersveiligheid op de fietspaden te vergroten.

Uit 37 inzendingen werd het idee van Wichert van Engelen als winnaar gekozen. Zijn idee, Terug naar de basis: 30.20 deelt de openbare ruimte in op basis van snelheden: 30 kilometer per uur op de rijweg, 20 op het fietspad en 10 op de stoep.

Eind dit jaar worden de resultaten van de proef gepresenteerd.