Een stuk braakliggend terrein op het nieuwe Strandeiland komt tijdelijk een zonneweide met een groeiend aantal zonnepanelen. De coöperatie GOED is verantwoordelijk voor de aanleg en het gebruik van de zonneweide en is op zoek naar mensen die lid willen worden. Op 17 april is er een informatiebijeenkomst.

Strandeiland wordt in fases gebouwd. Voordat er gebouwd kan worden moet het land zakken en tot rust komen en zich zetten. Om dit stuk land in de tussentijd goed te benutten gaat de coöperatie Goed een tijdelijke zonneweide te realiseren. Het stuk grond is zeker dertien jaar beschikbaar. Met zoveel mogelijk deelnemers komt er een sociaal, ecologisch en coöperatieve zonneweide waarvan de opbrengsten helemaal tegemoetkomen aan inwoners van de gemeente Amsterdam.

Via coöperatie Goed kun je meedoen met de zonneweide. Het geld dat verdiend wordt met de verkochte stroom, gaat naar maatschappelijke projecten in Amsterdam die ongelijkheid en armoede bestrijden. Wanneer je lid wordt, krijg je rente uitbetaald en mag u meebeslissen over hoe de winst gebruikt wordt.

Doordat de zonnepanelen hoog en verspreid worden geïnstalleerd, is er ruimte voor tal van planten, bomen en kruiden. De hagen rondom het terrein en de zonnepanelen zorgen voor reductie van de wind op het maaiveld. Ontwikkeling van de kruiden kan daardoor plaatsvinden. Het onderhoud en beheer is extensief en vooral gericht op de ontwikkeling van het bodemleven en de ontwikkeling van de kruidenrijke vegetatie met vooral insecten- en vogelsoorten.

De informatiebijeenkomst is op woensdag 17 april tussen 17.00 en 19.00 uur in het Strandlokaal op Strandeiland.

Check www.cooperatiegoed.nl