Home Overzicht Stadsdelen krijgen sterkere rol in voorstel bestuurlijk stelsel

Stadsdelen krijgen sterkere rol in voorstel bestuurlijk stelsel

0

Met een reeks aan maatregelen wil het stadsbestuur de rol van de stadsdeelbesturen en stadsdeelcommissies versterken en de invloed van bewoners vergroten. De stadsdeelcommissies krijgen bijvoorbeeld meer mogelijkheden om het dagelijks bestuur te sturen en te controleren. Voor een nader te bepalen aantal onderwerpen zal een positief advies van de stadsdeelcommissie een voorwaarde zijn.

Ook in de participatie in hun stadsdeel krijgen de commissies meer zeggenschap en krijgen bewoners de kans om via loting deel te nemen aan een stadsdeelpanel. Dit panel adviseert de stadsdeelcommissies over zaken die in het stadsdeel spelen. Om de toegang tot de gemeente voor bewoners te vergroten wordt een voorstel voor ontwikkeling van een bewonersloket verder uitgewerkt.

Bewoners hebben ook nieuwe ideeën voorgesteld, zoals het invoeren van referenda op stadsdeelniveau en het maken van een gemeentelijke app die laat zien wat de gemeente per buurt doet. Die ideeën worden tot 12 juni voorgelegd aan de andere bewoners van de stad en zijn hier te vinden. Per idee kan worden aangegeven of je het er wel of niet mee eens bent.

Voorbereiding op verkiezingen van 2022

Het definitieve voorstel en de reacties vanuit de inspraak en participatie worden besproken in de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering (KDD) van 23 juni en in de gemeenteraad van 7 juli. Naar verwachting stelt de gemeenteraad vervolgens in het najaar de verordening vast en kan het nieuwe stelsel vanaf de verkiezingen in maart 2022 van start.