Home Overzicht Stadsherstel koopt Oosterkerk: Balletorkest, Citykerk en buurt gaan het gebouw gebruiken

Stadsherstel koopt Oosterkerk: Balletorkest, Citykerk en buurt gaan het gebouw gebruiken

0

De Oosterkerk aan de Wittenburgergracht is na een lange periode van discussie en overleg door de gemeente overgedragen aan Stadsherstel. Eerder tekenden Stadsherstel, Het Balletorkest en de Citykerk al een intentieovereenkomst over het gebruik van dit 17e-eeuwse rijksmonument. Afgesproken is dat de activiteiten voor de buurt geheel zelfstandig en onder eigen vlag, zullen plaatsvinden. 

De Oosterkerk, een gebouw uit 1671, heeft een belangrijke functie voor de buurt. Daarom vindt wethouder Touria Meliani van Vastgoed het belangrijk dat de activiteiten voor de buurt die nu plaatsvinden in de kerk, daar plaats kunnen blijven. De samenwerking van het Balletorkest, de Citykerk en de buurt om dit alles mogelijk te maken is volgens Stadsherstel meer dan de som der delen. ‘Daardoor blijft de Oosterkerk een betekenisvolle culturele plek, met in de toekomst een nog grotere diversiteit aan activiteiten voor alle Amsterdammers.’

‘Oosterkerk blijft een betekenisvolle culturele plek’

Het Balletorkest gaat de ruimte vooral gebruiken als kantoor en repetitieruimte voor het orkest, de Citykerk vestigt er een nieuw op te richten ‘Betekeniscentrum’ met daarin het huis van Verbinding. Maar naast de programmering door het orkest en de kerk is er voldoende ruimte voor bijeenkomsten en activiteiten voor de buurt. Dit is juridisch verankerd voor de periode van de huurovereenkomst met de Citykerk, die minimaal tien jaar is.

In de getekende intentieovereenkomst staat dat als volgt beschreven: ‘Partijen stellen zich gezamenlijk ten doel om in de Oosterkerk kwalitatief hoogstaande muziek hand in hand te laten gaan met laagdrempelige toegankelijkheid en aansprekende eigentijdse zingeving. De kerk een plek te laten zijn voor de buurt én voor de stad, waar men kan zijn voor werk, oefening, rust, contemplatie, gesprek en festiviteiten.’ Ook staat in de overeenkomst:  ‘Daarnaast blijft er de mogelijkheid bestaan voor (buurt) activiteiten die geheel zelfstandig, onder eigen vlag, plaatsvinden.’

Eind maart worden het beheer en de ruimtes overgedragen aan Stadsherstel. De planontwikkeling en het vergunningstraject zullen dit jaar in beslag nemen waarna in 2023 gestart kan worden met de verbouwing en herbestemming.

Het vrijdagmiddagconcert in de Oosterkerk.

De Oosterkerk werd in 1974 door de gemeente Amsterdam overgenomen van de Hervormde Gemeente. Eind 2017 is door het voormalige college besloten het gebouw te verkopen. De Oosterkerk is een Rijksmonument en daarom moest het verkooptraject zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. De Oosterkerk mocht alleen aan een erkende erfgoedorganisatie worden verkocht. Daardoor kwam Stadsherstel in beeld als toekomstig eigenaar van deze kerk.

‘Betekeniscentrum’ naar Londens voorbeeld

De Citykerk ontwikkelde geïnspireerd op een Londens voorbeeld het concept ‘Betekeniscentrum’ met daarin het huis van Verbinding. Dat is een sociaal-culturele plek van en voor de buurt. Ook het huis van Bezieling, voor hedendaagse zingeving en spiritualiteit, en het huis van Vernieuwing, programma’s voor zingevend sociaal ondernemerschap horen bij het concept. Daarnaast is er ruimte voor eigen programmering van de buurt. Citykerk wordt gesteund door de Protestante Kerk Amsterdam.