Dit jaar maakten bewoners van de Transvaalbuurt, Oostpoort en Zeeburgereiland plannen voor hun buurt. Bij deze editie van Oost Begroot zijn er geen thema’s gekozen en bewoners hebben hun plannen per buurt ingediend, in plaats van per gebied. Totaal zijn er 46 plannen waarop bewoners uit die buurten tot 10 juli kunnen stemmen.

Alle direct omwonenden vanaf 12 jaar hebben de mogelijkheid om te stemmen op plannen in hun directe omgeving. Op deze manier kunnen ze meebeslissen over de besteding van het buurtbudget van € 180.000. Iedere stemgerechtigde ontvangt een persoonlijke code in de brievenbus waarmee ze tot en met 10 juli één keer hun stem kunnen uitbrengen op meerdere plannen. De uitslag is op 15 juli bekend.

Stadsdeelbestuurder Zeeger Ernsting is benieuwd welke plannen populair zijn bij de buurtbewoners en welke ontwikkelingen daarmee per buurt worden gerealiseerd. ‘Het stadsdeel is vanaf het begin met bewoners in gesprek gegaan om hun mooie ideeën uit te werken tot haalbare plannen. Bij het stemmen worden bewoners die minder digitaal vaardig zijn of de taal niet goed beheersen begeleid. Deze samenwerking met de buurt heeft niet alleen de banden tussen het stadsdeel en de buurt versterkt, maar draagt ook bij aan een betere cohesie in de buurt.’

Bij deze editie van Oost Begroot zijn er geen thema’s gekozen en bewoners hebben hun plannen per buurt ingediend, in plaats van per gebied. Daarnaast is er een fase ingelast tussen het indienen van ideeën en de stemrondes. Deze fase is bedoeld om te voorkomen dat plannen elkaar overlappen of onuitvoerbaar zijn. Ambtenaren zijn vanaf het begin van het project in gesprek met bewoners om in co-creatie ideeën uit te werken tot haalbare plannen. Dit gebeurt voor de stemrondes. Hierdoor verkleint het stadsdeel de kans dat plannen later worden afgekeurd. In totaal zijn er 46 plannen waarop gestemd kan worden: 22 voor Oostpoort en Transvaalbuurt, en 24 voor Zeeburgereiland.

Oost Begroot werd in 2018 geïntroduceerd. Dit initiatief biedt bewoners de mogelijkheid om zelf te beslissen over initiatieven in hun buurt. Elk jaar stelt het stadsdeel hiervoor een budget beschikbaar. Het stadsdeel heeft een onderzoek laten uitvoeren door twee studenten van de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de huidige aanpak van burgerparticipatie nog niet volledig voldoet aan de verwachtingen van bewoners. Het stadsdeel heeft direct ingespeeld op deze bevindingen en de werkwijze aangepast. Bij de editie van Oost Begroot bij de drie buurten is er vanaf het begin toegewerkt naar concrete doelen om de besluitvorming te verbeteren en de tevredenheid te verhogen.