Home Overzicht Te weinig capaciteit fietspaden over Amsterdamse brug naar Zeeburgereiland

Te weinig capaciteit fietspaden over Amsterdamse brug naar Zeeburgereiland

0

Uit onderzoek naar de verbinding voor fietsers en openbaar vervoer met het Zeeburgereiland blijkt dat de fietspaden over de Amsterdamsebrug nu al niet voldoende capaciteit bieden voor het aantal fietsers. Dit gaat volgens de onderzoekers van de gemeente de komende tijd alleen maar toenemen. De ruimte in het bestaande OV, buslijn 37 en tram 26, lijkt de komende jaren nog wel voldoende.

Het aantal mensen dat op het Zeeburgereiland en IJburg komt wonen, studeren, ontspannen en werken neemt de komende jaren sterk toe. Voor het op tijd op orde hebben van de ontsluiting van de eilanden is het nodig dat er nieuwe OV- en fietsverbindingen komen.

Eerder is onderzocht welke lijnen en routes geschikt zijn voor een nieuwe OV- en fietsverbinding met het Zeeburgereiland. Voor de fiets wordt nu gekeken hoe het fietsnetwerk over de Amsterdamsebrug kan worden verbeterd en uitgebreid. De tijdelijke verbinding met een pont voor fietsers tussen de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland en de Kop Sporenburg in het Oostelijk Havengebied komt begin volgend jaar in de vaart.

Ook is de vraag wat in de toekomst de meest gebruikte reisrichtingen zijn voor het openbaar vervoer. Moet het een bus of tram worden, hoe kun je het water oversteken en hoe kan deze verbinding het beste worden aangesloten op het bestaande netwerk. Eerder is gekeken naar bestemmingen vanuit het Zeeburgereiland naar het Centrum met een aansluiting op tram 1 of 3, Amstel, Sciencepark, Noord, maar ook met de gemeente Diemen. Nu wordt onderzocht op welke manieren die verbindingen gerealiseerd kunnen worden.

De formele inspraak over de verbindingen met het Zeeburgereiland start in het voorjaar van 2023. Daarna stelt de gemeenteraad de plannen vast.