Home Eten&Drinken Terrassen terug naar omvang van voor de coronapandemie

Terrassen terug naar omvang van voor de coronapandemie

0

De tijdelijke vergunningen voor grotere terrassen tijdens de coronapandemie zijn op 1 november vervallen. Ondernemers kunnen alleen nog gebruikmaken van hun reguliere terrasvergunning. Dat schrijft burgemeester Halsema aan de gemeenteraad. Het is nu aan het stadsdeel om vergunningaanvragen voor een permanente situatie voor grotere terrassen te toetsen.

Het is niet mogelijk om vooraf gebieden of locaties aan te wijzen waar een terrasverruiming wel of niet passend is. Er moet dus steeds per aanvraag worden bekeken of een groter terras mogelijk is. Dit hangt samen met zaken als het type horecabedrijf, de directe omgeving van het bedrijf, de bevolkingsdichtheid, ervaren overlast, de hoeveelheid voetgangers, druk op de leefbaarheid, de parkeerdruk, het bestemmingsplan, beschikbaarheid van openbare ruimte en de openbare orde en veiligheid.

De beoordeling van de mogelijkheden voor permanente terrasuitbreiding zal door het stadsdeel en per individueel geval worden gedaan. Het stadsdeel zal bij de behandeling van aanvragen van een terrasverruiming de gebruikelijke procedure doorlopen. Het bestemmingsplan en de impact op het woon- en leefklimaat en de openbare orde en veiligheid spelen daarin mee. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om hun zienswijze en/of bezwaar kenbaar te maken. Ondernemers moeten leges betalen om de aanvraag in behandeling te laten nemen.

Eén nieuw horeca en terrassenbeleid voor de hele gemeente is in de maak. Tussentijds tijdelijk beleid of regels opstellen voor extra terrassen, náást het bestaande horeca- en terrassenbeleid dat de stadsdelen al hebben, is daarom volgens de burgemeester niet wenselijk. In afwachting van het nieuwe beleid worden aanvragen voor het verruimen van terrassen die passen binnen de huidige kaders met een open houding door het stadsdeel in behandeling genomen.