Home Overzicht Tijdelijke noodopvang voor asielzoekers en statushouders op Marineterrein

Tijdelijke noodopvang voor asielzoekers en statushouders op Marineterrein

0
Foto Hans Heitgeert.

De locatie van Defensie op het Marineterrein is weer in gebruik genomen om maximaal driehonderd reguliere asielzoekers op te vangen. Dit gebeurt om een schrijnende situatie te voorkomen en alle asielzoekers, met recht op opvang van een bed te kunnen voorzien. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat deze locatie zo kort mogelijk zal worden ingezet, maar uiterlijk tot eind van deze maand.

Alle reguliere locaties in het land zitten sinds de aankomst van Afghaanse evacués vol. Voor alle asielzoekers betekent de huidige situatie dat de omstandigheden waaronder ze worden opgevangen en begeleid niet optimaal zijn. Bovendien moeten asielzoekers vaker verhuizen.

Sinds eind september vangt het COA negentig statushouders tijdelijk op in Stayokay Stadsdoelen aan de Kloveniersburgwal voor een periode van tenminste vijf weken met een optie tot verlenging. Er zijn geen gezinnen met kleine kinderen of alleenstaande minderjarigen. Statushouders moeten vaak langer dan de wettelijke termijn wachten tot ze een sociale huurwoning toegewezen krijgen.