Home Groen Toegang tot volkstuinen en meer zekerheid voor de verenigingen

Toegang tot volkstuinen en meer zekerheid voor de verenigingen

0

De volkstuinparken gaan een grotere rol spelen als groene plekken. De gemeenschappelijke delen worden toegankelijker gemaakt. De volkstuinen krijgen daarnaast een eigen budget voor beheer en onderhoud. Ook krijgen de huurcontracten een langere looptijd zodat de volkstuinen meer zekerheid hebben over hun toekomst. De volkstuinverenigingen en de gemeente maakten hierover afspraken.

Oost heeft drie prachtige volkstuinparken. Amstelglorie, Klein Danzig en Nieuwe Levenskracht. De gemeenschappelijke delen van die volkstuinparken worden meer toegankelijk gemaakt. Elk tuinpark streeft naar uitnodigende entreegebieden en tenminste één aantrekkelijk groen gebied voor bezoekers.

Ook gaan de volkstuinparken meer de aansluiting met de buurt zoeken, activiteiten organiseren waarbij ook niet-tuinders welkom zijn en andere vormen van tuinieren stimuleren. De biodiversiteit wordt behouden en als dat mogelijk is versterkt. De volkstuinparken krijgen bovendien nieuwe huurcontracten met de uitzonderlijk lange looptijd van tien jaar. Daarmee krijgen de tuinparken voor lange tijd zekerheid over hun toekomst.

Komend jaar gaan de volkstuinparken aan de slag met een eigen plan van aanpak, waarin wordt beschreven hoe de vernieuwing in hun park eruit gaat zien. Dat zal in elk park anders zijn. Het plan van aanpak moet passen bij het karakter van het park.

‘Vorig jaar was er grote onrust onder de volkstuinders over de plannen van de gemeente’, zegt wethouder Van Doorninck. ‘We hebben toen een pas op de plaats gemaakt en we zijn samen met de volkstuinders nieuwe plannen gaan maken. Ik ben trots dat we dit samen hebben bereikt. We zijn als gelijkwaardige partners opgetrokken en veel initiatief komt bij de volkstuinparken zelf vandaan.’

In samenspraak met de besturen zijn de nieuwe huurprijzen vastgesteld op 95 cent per vierkante meter per jaar voor parken met verblijfstuinen (waar overnacht mag worden), 80 cent voor zogeheten dagparken (waar mensen wel een huisje hebben maar niet mogen overnachten) en 30 cent voor nutstuinparken (moestuinen zonder huisje).

De nieuwe prijzen worden geleidelijk over een periode van vijf jaar ingevoerd. De meerinkomsten komen in een bijzonder eigen budget dat de volkstuinparken zelf beheren en verdelen. Het geld is bedoeld voor beheer en onderhoud van de tuinen.