Home Overzicht Toekomst Marineterrein krijgt vorm

Toekomst Marineterrein krijgt vorm

0
Bron concept Nota van Uitgangspunten

Marineterrein verandert in een groene wijk met woningen, werkplekken en een stadspark. De nieuwe wijk bestaat straks uit drie deelgebieden: het Dok waar het merendeel van de bebouwing komt, het stadspark langs het water aan het Oosterdok en een nieuwe kazerne van Defensie in de noordoosthoek van het terrein. Het college van B&W presenteerde het plan met de concept Nota van Uitgangspunten (NvU).

Stap voor stap zal het Marineterrein volgens de NvU veranderen van een gesloten militair gebied naar een open, nieuwe wijk. Defensie neemt geleidelijk een compactere kazerne in gebruik, en maakt daarmee ruimte vrij om het Marineterrein te ontwikkelen tot een nieuw stuk stad. Er zal ruimte komen voor ongeveer 800 woningen, 2300 werkplekken voor (kleinere) innovatieve bedrijven, en voor ongeveer 1400 studenten en personeel van Defensie.

De meeste nieuwe gebouwen worden 20 tot 30 meter hoog. Maar er komen ook er gebouwen van 40 meter hoog. De gebouwen zo ontworpen dat ze circulair zijn en dat er meerdere functies mogelijk zijn per gebouw, zoals wonen én werken. De woningen zijn 40 procent sociale huur, 40 procent middeldure huur en 20 procent dure huur en koop. Alle monumenten zoals het Poortgebouw aan de Voorwerf, de Commandantswoning en het Officiersgebouw (nu Homeland), blijven behouden. Ook andere karakteristieke gebouwen worden zoveel mogelijk intact gehouden, net als beeldbepalende bomen.

In de plannen is veel aandacht voor leefbaarheid en voor duurzaamheid om de klimaatdoelen van 2050 te halen. Het Dok en stadspark worden autovrij gebied met logistieke hubs op het terrein aan de Dijksgracht en de Kattenburgerstraat. Logistiek en distributie vindt zo veel mogelijk plaats via het water. De energiehuishouding van de bebouwing is op langere termijn klimaatneutraal. Biobased bouwen, hergebruik van bestaande materialen en minimale milieulast zijn daarbij de uitgangspunten.

De inspraakperiode is tot en met 17 januari 2022. Tijdens deze periode kunnen omwonenden en andere betrokkenen een eigen zienswijze voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk indienen. Op basis van de inspraak wordt de NvU uitgewerkt en aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Dit zal naar verwachting vanaf halverwege 2022 plaatsvinden. Op 30 november is er ook een online inspraakavond met de plannenmakers.

Via deze pagina kun je de nota downloaden en er op reageren.