Home Groen Tussen Amstelplein en IJtunnel en in het Wertheimpark wordt het groener

Tussen Amstelplein en IJtunnel en in het Wertheimpark wordt het groener

0

Meer dan 10 miljoen euro is beschikbaar voor parken en vergroening in de stad. Het geld wordt verdeeld over zeven grote groenprojecten, waaronder uitbreiding van het Wertheimpark en het Knowledge Mile Park tussen Amstelplein en IJtunnel.

Het Knowledge Mile Park loopt van de Wibaut- en Weesperstraat, via de Valkenburgerstraat helemaal door tot de IJtunnel. Dit is een van de meest vervuilende plekken van de stad. De stoepen, gevels en daken worden vergroend zodat dit hele gebied één hoog en lang park wordt. Daarvoor is 2,1 miljoen euro beschikbaar. Het gebied van de IJtunnel tot aan het Amstelplein wordt groener door het toevoegen van bomen, plantvakken en zit- en speelplekken.

Het relatief kleine Wertheimpark in de Plantagebuurt wordt wat groter. Op het brede deel van de Plantage Parklaan wordt de rijbaan richting de Hortus verschoven naar de huizenzijde. Hierdoor ontstaat ruimte om het Wertheimpark uit te breiden met extra groen en dat kan stadsdeel Centrum wel gebruiken. Het is het enige park dat binnen de grenzen van dat stadsdeel ligt. De gemeente heeft hier 850.00 euro voor uitgetrokken.

Naast de twee projecten in Oostelijk Amsterdam zijn er nog andere vergroeningsprojecten gepland. In het nieuwe Gaasperdammertunnelpark wordt voor 2,4 miljoen euro acht parkvelden ingericht. Voor LaBGReen De Bretten in Nieuw-West is 1.842.520 euro beschikbaar en het Noorderpark wordt heringericht voor 2 miljoen euro. Het Weteringcircuit wordt groener met het Weteringpark en dat kost 1.625.000 euro. Voor vergroening van het Martin Luther King Park is 130.000 euro uitgetrokken.

Al met al wil Wethouder Jakob Wedemeijer een grote slag maken in het aanleggen van extra groen en het verbeteren en uitbreiden van de parken. ‘Dit is het eerste deel van de 26,6 miljoen euro die we voor grote groenprojecten hebben gereserveerd, de overige 15 miljoen euro volgt begin volgend jaar. In een grote stad als Amsterdam genieten veel mensen van onze parken, die als gezamenlijke tuinen worden gebruikt. We zorgen daarom voor meer groen dat goed is ingericht voor intensief gebruik, maar ook voor de natuur en voor de dieren in de stad.’