Home Nieuws uit Artis Vale gieren van Artis vliegen uit op Sardinië

Vale gieren van Artis vliegen uit op Sardinië

0

Twee jonge vale gieren afkomstig uit Artis zijn deze week in het wild uitgezet op Sardinië. In Italië is de vale gier (Gyps fulvus) een ernstig bedreigde soort. De gieren maken deel uit van een project voor natuurbehoud. Dankzij dit project herstelt de populatie op het Italiaanse eiland nu langzaam.

Dierverzorger Job van Tol is al vijftien jaar verantwoordelijk voor de vale gieren in Artis en was bij het introductiemoment aanwezig: ‘Het is magisch om twee gieren die je uit het ei hebt zien kruipen nu te zien rondvliegen in het luchtruim van Sardinië. In Artis stimuleren we bij de jonge gieren al natuurlijk gedrag door het aanbieden van karkasvoeding. Je moet immers gierig zijn om in grote groepen je voedsel te bemachtigen, een sociale gedraging die essentieel is bij overleven in het wild. Het vervult me daarom met trots dat onderzoekers van het project bevestigden dat de gieren uit Artis moeiteloos opgaan in de wildpopulatie.’

Broedactiviteit gesignaleerd

Het is de derde keer dat Artis bijdraagt aan dit project, de eerste vale gieren werden uitgezet in 2018. Dankzij gps-zenders en wetenschappelijk onderzoek is nu ook bekend hoe de eerder vrijgelaten gieren zich gedragen in het wild. Ze blijken zich moeiteloos aan te sluiten bij de aanwezige wilde soortgenoten. Inmiddels is er ook broedactiviteit gesignaleerd bij één van de volwassen gieren. In totaal vliegen er nu zeven gieren uit Artis rond op Sardinië.

Wildpopulatie verdubbeld

De gierenpopulatie nam decennia geleden drastisch af vanwege vergiftigde karkassen waarmee boeren hun vee probeerden te beschermen tegen roofdieren. Ook aaseters werden hier de dupe van. Nu werken de boeren samen met natuurbeschermers van het project om veilige voedselgebieden te scheppen. Deze lokale betrokkenheid samen met het uitzetprogramma hebben bijgedragen aan een ruime verdubbeling van de populatie in zeven jaar tijd.

In 2022 wordt de populatie geschat op 316 tot 338 individuen vergeleken met slechts 97 tot 110 gieren bij de start van het project in 2015. Met een sterke basis in het westen van het eiland, hopen ze in de toekomst een extra kolonie te stichten in het zuiden.

 

Derde lichting vliegt uit. | Foto Life safe for vultures, Mauro Sanna