Home Gezin Vanaf april zijn er Buurtteams voor vragen over wonen, welzijn, inkomen, schulden...

Vanaf april zijn er Buurtteams voor vragen over wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid

0

Amsterdam kent een fijnmazig netwerk van hulpverlening. Voor mensen die hulp nodig hebben, is het hulpaanbod onoverzichtelijk. Daar komt verandering in. In april volgend jaar gaan de buurtteams van start. De gemeente heeft subsidie toegekend aan de organisaties die de buurtteams gaan vormgeven. Bij die teams kun je terecht met vragen over wonen, welzijn, inkomen, schulden en veiligheid.

De buurtteams bestaan uit maatschappelijk dienstverleners en een of meerdere organisaties ambulante ondersteuning. De gemeente heeft ervoor gekozen de buurtteams te bouwen op bestaande netwerken in de buurt. Zo blijft de continuïteit van de schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk gegarandeerd.

Het buurtteam is er voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. Jongeren en gezinnen met kinderen tot 18 jaar met vragen over opgroeien en opvoeden, kunnen terecht bij het Ouder en Kindteam.

Het is de bedoeling dat in elke buurt een buurtteam komt, makkelijk toegankelijk en laagdrempelig. De hulpvrager houdt de regie over de vraag en heeft een vaste contactpersoon. Zo nodig haalt die er een specialist bij. Een buurtteam werkt nauw samen met andere organisaties in de buurt. Bijvoorbeeld met huisartsen, de wijkverpleging, de geestelijke gezondheidszorg, woningcorporaties, bewonersgroepen en vrijwilligersorganisaties.

In Oost gaan Dynamo, Leven & Zorg, perMens (Volksbond/StreetCornerWork), Werk & Begeleiding Noord Holland (Philadelphia) en Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) de buurtteams in Oost inrichten. Met de partij die de subsidie niet gegund is maakt de gemeente afspraken om te zorgen voor een goede overdracht van de cliënten.

In Centrum is de subsidie gegund aan CentraM, De Regenboog Groep, DOCK, Emile Thuiszorg en perMens (Volksbond/StreetCornerWork).

De subsidie is voor zes jaar toegekend. De buurtteams gaan op 1 april 2021 van start.