Home IJopener Verkiezingen en water

Verkiezingen en water

0

Het leek wel een fluwelen revolutie op 16 maart. Opeens kleurde de kaart helemaal groen van de BoerBurgerBeweging (BBB). Een overwinning van ongekende omvang voor deze nieuwe partij. De Partij voor de Dieren en PvdA/GL mochten ook juichen voor een kleine winst. In Noord-Holland dus winst voor BBB. In Amsterdam werd GroenLinks de grootste.

Paul Paulusma

We zagen het wel een beetje aankomen. Er is veel onrust in de samenleving over allerlei kwesties en de belangrijkste leek de stikstofkwestie. Er was veel achtergrondinformatie in dag- en weekbladen, op radio en tv en op de sociale media. Leuke filmpjes ook. De trilling zat in de lucht. De opkomstcijfers gingen omhoog !

Zoals bij alle andere niet-nationale verkiezingen werden ook deze gekaapt door landelijke politici. De vraag is of de NOS en andere omroepen niet wat meer tijd en creativiteit kunnen stoppen in het weghouden van landelijke politici bij verkiezingen die de hunne niet zijn.

De avond voor de verkiezingen kwamen nog even provinciale lijsttrekkers aan bod – rijkelijk laat.

Voor de waterschapsverkiezingen ging de tv opvallend op zwart, terwijl water in deze tijd van klimaatverandering toch een enorm groot thema is en de waterschappen daarin erg belangrijk zijn. Water moeten we zien te behouden om de perioden met droogte aan te kunnen. We zagen een foto voorbijkomen waarop gondels in Venetië schuin op de modder lagen in de kanalen. In Frankrijk is een noodplan van kracht voor de zorg om drinkwater. In eigen land zullen we deze zomer naar verwachting ook met drogere rivieren te maken krijgen, omdat er 53 procent minder sneeuw is gevallen in de brongebieden van onze rivieren. Voor lezers die aan of in de buurt van water wonen is het misschien vanzelfsprekend te letten op de kwaliteit van (zwem)water, het waterpeil en de ongewenste verzilting van het IJ door de vergrote sluis van IJmuiden. Klimaatontkenning is niet meer van deze tijd.

Arjen Lubach liet in zijn verkiezingsuitzending Rudy optreden die ons voorhield dat waterschapsverkiezingen belangrijker zijn dan de provinciale verkiezingen. Mooi.

Het waterschap is de oudste bestuursvorm in Nederland. Rond 1900 waren er zo’n 2000 waterschappen. Nu nog 21. Het veranderende klimaat wijzigt de agenda van de waterschappen sterk. Het gaat nog steeds over traditionele thema’s als sterke dijken, droge voeten en de waterkwaliteit (zuiveren van het rioolwater, baggeren). Daarnaast staan nu ook droogte, biodiversiteit, peilverhoging, recycling van afval, productie van biogas, en opwekking van thermische warmte op de agenda. Klimaatverandering eist een samenhangende aanpak. Een aanpak die intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, boeren en andere overheden vereist om tot evenwichtig beleid te komen.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) waaronder wij vallen, wordt geleid door een dijkgraaf en een Algemeen Bestuur met dertig zetels. Hiervan zijn twee geborgde zetels voor ‘Ongebouwd’ (boeren) en twee voor ‘Natuurterreinen’. 26 zetels worden via directe verkiezingen ingevuld. Deze keer heeft de PvdA gewonnen en is met zes zetels de grootste partij geworden. De BBB behaalde drie zetels. De PvdA zal leiding geven aan de coalitiebesprekingen om te komen tot een coalitie-akkoord 2023-2027 en de keuze van een Dagelijks Bestuur. Egbert de Vries, voormalig wethouder van Amsterdam, is tot formateur benoemd. In de volgende IJopener meer hierover, mogelijk met nieuws van de Korte Ouderkerkerdijk 7, waar de AGV zetelt.

Het is overigens mogelijk daar een vergadering bij te wonen. Op de tiende verdieping, met uitzicht op je stad en de Amstel. Je kunt de vergaderingen ook via een livestream bijwonen. Alle informatie vind je op www.agv.nl.

Tot slot: het zou aanbeveling verdienen om over vier jaar in de media de volgorde van het tellen van de stemmen om te keren: beginnen met de uitslagen van de waterschappen en dan die van de provincie… Water wordt immers steeds belangrijker door de klimaatverandering.