Home Groen Hortus op zoek naar 3,6 miljoen voor vernieuwing Drieklimatenkas.

Hortus op zoek naar 3,6 miljoen voor vernieuwing Drieklimatenkas.

0

De Hortus Botanicus Amsterdam werkt aan plannen voor een grootscheepse vernieuwing van de Drieklimatenkas, die klaar moet zijn in 2023. Deze week startte de Hortus haar publiekscampagne.

De markante kas aan de Nieuwe Herengracht huisvest planten uit drie verschillende klimaten. De kas gaat meer beleving bieden waarbij het belang van biodiversiteit en de invloed van klimaat centraal staan. Bovendien wordt de kas volledig duurzaam, dankzij isolerende daken, hergebruik van (regen)water en slimme, energiezuinige klimaatsystemen.

Op posters in de stad en in online video’s delen bekende en minder bekende Nederlanders hun binding met de botanische tuin. ‘De Hortus van morgen, is de Hortus van ons’, is de boodschap van de campagne.

.

De verduurzaming, herinrichting en technische aanpassingen aan de Drieklimatenkas zullen naar schatting € 4,6 miljoen euro kosten. De Hortus en de Vriendenvereniging kunnen uit eigen middelen € 1 miljoen bijdragen. Door aanvragen bij gemeente, fondsen en subsidiegevers hoopt de Hortus de rest bij elkaar te brengen. ‘Dat is een hoop geld’, vertelt directeur Carlien Blok ‘Maar het is een investering voor de toekomst. Een duurzame kas draagt bij aan een schonere wereld en maakt de Hortus financieel bestendiger.’

Ook particulieren wordt om steun gevraagd, onder andere door de campagne. De campagne startte met een mailing aan de 11.000 vrienden die de Hortus rijk is met het verzoek om een extra donatie. ‘We kregen direct reacties uit deze vriendengroep, dat is zo hartverwarmend.’

De Drieklimatenkas stamt uit 1993, destijds de kroon op de redding van de daarvoor academische Hortus en de doorstart als publieke botanische tuin. De kas scoort hoog bij bezoekers; een wandeling door de woestijn, de jungle en de subtropen is een beleving. ‘De thema’s klimaat en biodiversiteit zijn helaas nog belangrijker dan toen’, zegt Blok, ‘Planten zijn hierin cruciaal. Mensen vergeten dat nog weleens.’

De Hortus ziet het als taak om bewustwording omtrent biodiversiteit te vergroten. De nieuwe kas zal beleving en educatie nog meer aan elkaar verbinden. Behalve een tropisch deel en een woestijndeel, zal in de vernieuwde kas een Kaaps deel te zien zijn. De Kaapse collectie is een van de oudste en belangrijkste collecties van de Hortus. Deze planten vertellen het verhaal van de uitzonderlijke omstandigheden op de Kaap in Zuid-Afrika waardoor daar een unieke biodiversiteit is ontstaan en laten zien hoe kwetsbaar biodiversiteit is.

Check dehortus.nl/vanmorgen