Zwartboek Verdubbeling Oosterpark in talkshow in Jungle Amsterdam

0

Op donderdag 12 december is er de laatste Dwars door Oost in de Jungle van dit jaar. Er is dit keer een viertal gasten. Robijn Tilanus komt vertellen wat klankduiken is. Mousid Akhamrane wordt bevraagd over zijn kickboksschool Mousid Gym. Auke Kok spreekt over zijn biografie van Johan Cruyff. En Hans Olykan van Herstel Oosterpark komt aan het woord over het Oosterpark.

Het Zwartboek Verdubbeling Oosterpark is er. Op ragfijne en overtuigende wijze wordt door de stichting Herstel Oosterpark uit de doeken gedaan hoe desastreus de ‘verdubbelings’plannen van het stadsdeel en de uitvoering ervan hebben uitgepakt. Het Zwartboek is ruim een maand geleden aangeboden aan burgemeester Femke Halsema.

Een ramp voor het groen
 ‘Van Amsterdams park tot hoteltuin’ luidt de ondertitel van het ook digitaal beschikbare Zwartboek – aan te vragen via www.hersteloosterpark.nl. ‘Groei van hotel-, horeca- en festivalfunctie is het belangrijkste al dan niet helder omschreven oogmerk van de planvorming rond het Oosterpark geweest,’ aldus Hans Olykan. ‘Het terrein van de Westergasfabriek diende als voornaamste referentiekader.’

‘Omwonenden die vonden dat er veel te veel bomen zouden worden gekapt, die schamper deden over de zichtlijnenretoriek, die de verstening als gevaar zagen en die afwateringsproblemen voorzagen, werden van meet af aan niet serieus genomen door het stadsdeel,’ vervolgt Hans.

Op donderdag 12 december in de talkshow (Jungle Amsterdam, Tweede van Swindenstraat 26) licht Hans Olykan nog meer facetten toe rond de aftakeling van het Oosterpark, de bestuurlijke onwil om naar burgers te luisteren en het financiële debacle dat de Verdubbeling ook is geworden.