Home Overzicht Vernieuwing Jaap Edenbaan gaat door en er komen twee nieuwe ijshallen

Vernieuwing Jaap Edenbaan gaat door en er komen twee nieuwe ijshallen

0

Die plannen voor de vernieuwing van de Jaap Edenbaan ijsbaan zijn met een haalbaarheidsonderzoek getoetst, en positief beoordeeld. De buitenbaan op het ijscomplex wordt gerenoveerd en de bestaande ijshal wordt vervangen door twee nieuwe hallen: een wedstrijdhal en een trainingshal. Om de karakteristieke sfeer te behouden, blijft de buitenbaan onoverdekt. Ook wordt het complex volledig gemoderniseerd en verduurzaamd. De vernieuwing moet naar verwachting in 2025 zijn afgerond.

De oudste en met jaarlijks ruim een half miljoen bezoekers een van de drukstbezochte ijsbanen ter wereld is aan vernieuwing toe. Eerder sloegen de gemeente Amsterdam en de stichting Jaap Eden IJsbaan de handen ineen en zijn er plannen gemaakt om Amsterdammers ook in de toekomst op deze unieke plek te laten sporten.

Karakteristieke sfeer buitenbaan blijft behouden

De buitenbaan wordt gerenoveerd en de bestaande ijshal wordt vervangen door twee nieuwe hallen: een wedstrijdhal en een trainingshal. Om de karakteristieke sfeer te behouden, blijft de buitenbaan onoverdekt. Bovendien wordt het complex volledig gemoderniseerd en verduurzaamd.

In het haalbaarheidsonderzoek is uitdrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de gebruikers: de behoefte aan extra overdekte ijscapaciteit voor de halsporten (ijshockey, kunstrijden en shorttrack) en het betaalbaar blijven van de tarieven om te kunnen schaatsen. Ook de karakteristieke sfeer van de onoverdekte 400-meter buitenbaan wordt naar de wens van veel schaatsers behouden.

‘Dringende behoefte van halverenigingen aan extra ijs’

‘We zijn blij dat nu de volgende stappen in de ontwikkeling van het complex gemaakt kunnen worden’, zegt directeur Joris Wouters van de Stichting IJscomplex Jaap Eden. ‘Aan de ene kant omdat de technische noodzaak er is om onderdelen te vernieuwen, aan de andere kant omdat we dan kunnen voldoen aan de dringende behoefte van de halverenigingen om extra ijs te bieden. Het resultaat wordt een modern en duurzaam complex met faciliteiten die passen bij de behoeftes van de schaatsers. Uiteraard vinden we het cruciaal dat de geroemde bijzondere sfeer geborgd blijft.’

Volgens wethouder Simone Kukenheim hebben veel mensen uit Amsterdam en uit de regio op de Jaap Edenbaan midden in de stad leren schaatsen. ‘Vanwege die historie en maatschappelijke betekenis voor onze stad is het belangrijk dat de Jaap Eden IJsbaan behouden blijft. Met deze renovatie en twee overdekte ijsvloeren komen we tegemoet aan de grote vraag naar meer overdekt ijs. Zo zetten we een lange ijstraditie en een gezond verenigingsleven voort.’

Vernieuwing naar verwachting in 2025 afgerond

Na de ontwerpfase start de gefaseerde herontwikkeling in 2023, en deze is naar verwachting in 2025 afgerond. De geraamde investering bedraagt 50 miljoen euro. De gemeente heeft het voornemen om 25 miljoen euro bij te dragen. De gemeenteraad neemt daar volgend jaar een definitief besluit over.