Home Overzicht Voederverbod op straat moet overlast ratten bestrijden

Voederverbod op straat moet overlast ratten bestrijden

0

De overlast van ratten is in Amsterdam, en ook in Oost een groot probleem. Om die terug te dringen geldt sinds begin dit jaar in heel stadsdeel Oost een algemeen verbod om op straat, in plantsoenen en in parken dieren te voeren. In de Transvaalbuurt en in de Indische Buurt is de overlast het grootst.

Om de overlast van ratten aan te pakken nam de gemeente een aantal maatregelen. Op verschillende plaatsen werden broodkliko’s geplaatst om het weggooien van oud brood tegen te gaan. Naast het plaatsen van broodkliko’s verwijderde de gemeente ook nesten van ratten. Struiken en bosjes werden gesnoeid om te voorkomen dat ratten zich daarin kunnen verschuilen. Woningcorporaties vervingen kapotte gevelroosters zodat ratten niet meer in de spouwmuren kunnen nestelen.

Met voorlichting over het belang van het voederverbod en de maatregelen werd resultaat geboekt. Het aantal meldingen van overlast daalde met 15 procent. Al die maatregelen hebben dus wel geholpen, maar ze leidden nog niet tot voldoende resultaat. Steeds breken er nieuwe ‘brandhaarden’ van rattenoverlast uit. Ratten planten zich razendsnel voort. Daarom is het van belang snel te handelen bij meldingen van rattenoverlast en nesten op te sporen en te verwijderen.

De GGD doet naar aanleiding van meldingen onderzoek naar de oorzaak van overlast. Daar waar de GGD constateert dat rattenoverlast samenhangt met overvloedig voeren of vervuilen van de openbare ruimte met etensresten, komen verbodsborden om het voederverbod onder de aandacht te brengen. Ook wordt voorlichting gegeven aan bewoners in de omgeving van die locatie. Daarna wordt op die locatie gehandhaafd.