Home Groen Volgend jaar referendum over de hoofdstructuur groen

Volgend jaar referendum over de hoofdstructuur groen

0
Diemerpark | Paulina Foto.

Volgend jaar wordt in Amsterdam voor de eerste keer een ‘raadgevend’ referendum gehouden. Het gaat referendum gaat over de ‘Hoofdgroenstructuur’. Hierin staat beschreven en verbeeld welke groengebieden tot de Hoofdgroenstructuur behoren en hoe we die beschermen. De gemeenteraad neemt pas een besluit na het referendum. De uitslag van het referendum is niet bindend. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad wat er met de uitslag wordt gedaan. 

In Amsterdam staan meer dan een miljoen bomen, prachtige parken, stadsbossen, sportparken, volkstuinparken, scheggen, groene verbindingen en grotere plantsoenen. Om dat groen te behouden is de Hoofdgroenstructuur gemaakt. Hierin staat beschreven en verbeeld welke groengebieden tot de Hoofdgroenstructuur behoren en hoe we die beschermen. Ook krijgt water een plek, omdat dat vaak onlosmakelijk is verbonden met groengebieden.

Het referendum over de Hoofdgroenstructuur wordt gehouden tegelijkertijd met de verkiezingen voor het Europees Parlement, namelijk op 6 juni 2024.

Amsterdam groeit en we zijn hard op weg naar een miljoen inwoners en daarom zijn er meer woningen nodig. Het gaat niet alleen om het bouwen woningen, maar om het maken van een complete stad met voldoende groen en voorzieningen.

Nu het drukker en voller wordt, neemt de waardering van het groen in de stad toe. Groen biedt ruimte voor recreatie, sport, spel, ontmoeting, ont­spanning en natuur. Het draagt bij aan de gezondheid van Amsterdammers, verkoelt de stad in de zomer, helpt wateroverlast te voorkomen en vergroot de biodiversiteit. Daarom is in de Omgevingsvisie 2050 de groei van de stad gecombineerd met de keuze om ‘rigoureus te vergroenen’.

Met de Hoofdgroenstructuur, daar is natuurlijk ook weer een afkorting voor: HGS, worden belangrijke groengebieden in de stad voor nu én in de toekomst beschermd en versterkt.  Om welke gebieden het gaat en wat dit betekent, staat in het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur.

Niet al het groen in Amsterdam valt onder de Hoofdgroenstructuur. Het gaat om bestaand groen met een wijkoverstijgende functie. Dus niet om buurtparkjes, maar
wél om de grotere stadsparken en stadsplantsoenen. Daarnaast
kan de waarde van een groengebied een reden zijn om het aan
de Hoofdgroenstructuur toe te voegen. Zoals de waarde
voor een klimaatbestendige stad, voor de gezondheid of voor de
natuur.

De gemeenteraad heeft het beleidskader Hoofdgroenstructuur niet vastgesteld maar een verzoek voor een inleidend referendum goedgekeurd. Wel zijn er amendementen ingediend. Deze zijn verwerkt in een nieuwe versie die als uitgangspunt dient voor een mogelijk referendum: het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur.