Home Overzicht Voor alle gebieden in Oost is er eigen plan voor verbetering...

Voor alle gebieden in Oost is er eigen plan voor verbetering van leefbaarheid

0

Ieder jaar worden voor de 22 gebieden in Amsterdam gebiedsplannen gemaakt. In deze plannen staan acties en plannen voor elk gebied. Het gaat hierbij niet om gebruikelijke werkzaamheden, zoals het ophalen van afval, maar meer om langdurige grootschalige projecten om de leefbaarheid in de buurten te verbeteren. Voor de vier gebieden van Oost zijn de plannen voor 2022 beschikbaar.

Een gebiedsplan moet functioneren als een vliegwiel voor wat er echt nodig is in een buurt. Soms duurt het even voordat de vruchten ervan kunnen worden geplukt. Dit is goed zichtbaar in de volledige buurtaanpakken zoals bij de Dapperbuurt, Betondorp en het Sumatraplantsoen. Daar zijn nieuwe netwerken ontstaan, terwijl de projecten op straat soms nog moeten beginnen.

Streven naar positieve start in nieuwe woonbuurten

Op Sportpark Drieburg in Watergraafsmeer wordt de komende jaren bekeken hoe het terrein beter en efficiënter ingericht en kan worden gebruikt. In IJburg komen er weer bijzondere plekken bij, zoals de oplevering van het Sluishuis en omgeving. In samenspraak met de omgeving en nieuwe bewoners wordt er gestreefd naar een positieve start in deze nieuwe woonwijken. In het Oostelijk Havengebied is er aandacht voor de verandering van de stad. Samen met bewoners kijkt de gemeente wat hier moet gebeuren om het de leefbaarheid op peil te houden.

Zo is er ook aandacht voor het verbeteren van de veiligheid en de overlast op specifieke plekken in Oud Oost, voor armoede en eenzaamheid, voor leefbaarheid in Indische Buurt, Oostelijk Havengebied, voor buurtverbinding in IJburg, Zeeburgereiland en voor kwetsbare groepen in Watergraafsmeer.

Voor elk gebiedsplan is budget beschikbaar

De gebiedsplannen zijn gebaseerd op de gebiedsagenda en het huidige beleid, maar ook op de signalen die gebiedsteams kregen  vanuit de buurt, bijvoorbeeld tijdens buurtgesprekken. Het dagelijks bestuur van het stadsdeelbestuur stelt uiteindelijk de gebiedsplannen vast. In stadsdeel Oost is voor elk gebiedsplan een budget beschikbaar. De projecten die gerealiseerd gaan worden, worden uit dat budget betaald.

De gebiedsplannen zijn tot stand gekomen samen met bewoners, ondernemers, instellingen en andere betrokken partijen. In Oost gaf de gemeente bewoners de mogelijkheid om mee te denken aan het gebiedsplan. Dat kan door zelf met een voorstel te komen. Maar ook door te reageren op de voorstellen van de gemeente. Een projectvoorstel wordt als ‘goed’ beschouwd als het draagvlak heeft. Bijvoorbeeld als veel mensen het een goed idee vinden. Maar ook als er door meer mensen over is nagedacht.

Stadsdeelbestuur stelt uiteindelijk de gebiedsplannen vast

Alle deelnemers mogen elk projectvoorstel verbeteren of aanvullen. Ze mogen bij alle voorstellen aangeven of ze willen dat het voorstel uitgevoerd wordt of niet. Op deze manier zie je beter welke projecten draagvlak hebben. Reageren moet echter niet beschouwd worden als ‘stemmen’. De reacties die binnenkomen naar aanleiding van een projectvoorstel helpen het stadsdeelbestuur bij de besluitvorming. Meer steun voor een voorstel helpt, maar het is geen garantie op uitvoering ervan.

Bekijk de  gebiedsplannen.

Het Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad geldt als gebiedsplan voor Centrum en bevat de belangrijkste opgaven voor het stadsdeel.