Home Nieuws uit Artis Vragen in gemeenteraad over hoogte salaris directeur Artis

Vragen in gemeenteraad over hoogte salaris directeur Artis

0

De directeur Rembrandt Sutorius van Artis verdient meer dan twee ton per jaar, maar ontvangt jaarlijks miljoenen euro’s aan subsidie van Amsterdam. Het dierenpark komt tot 2023 21 miljoen euro tekort. De gemeenteraad heeft afgesproken dat subsidieontvangers het personeel niet meer mogen betalen dan in de Wet Normering Topinkomens is afgesproken en dat was in 2019 € 194.000. Bovendien bleek deze week dat Artis de arbeidsvoorwaarden van 23 medewerkers wilde verslechteren. Dat was voor Johnas van Lammeren van de Partij van de Dieren om vragen te stellen aan het college.

Het gemeenteraadslid wil weten of het college op de hoogte is van het salaris van de algemeen directeur van Artis en of de hoogte van dat salaris van invloed is op de vaststelling van de subsidie. Bovendien wil hij een inhoudelijk oordeel over de overschrijding van de WNT-norm, terwijl Artis de arbeidsvoorwaarden van medewerkers tegelijkertijd naar beneden wil bijstellen.

De raad van toezicht van Artis laat in het Parool weten dat alleen in 2019 een vergoeding is uitgekeerd die boven de Wet Normering Topinkomens ligt. De hoogte van zijn zogenoemde jaarbezoldiging in dat jaar, 204.001 euro, had te maken met een verplichte fiscale bijtelling in verband met het gebruik van de dienstwoning waar geen rekening mee was gehouden.

Over 2020 is de jaarbezoldiging van Sutorius naar beneden bijgesteld waardoor deze binnen de voor 2020 geldende norm van 201.000 euro, valt. In 2021 is de norm voor de jaarbezoldiging verhoogd naar 209.000 euro. Gezien de huidige moeilijke financiële situatie zijn de salarissen binnen Artis in 2021 bevroren, dit geldt ook voor het salaris van de directeur.