Home Groen Vrienden Flevopark niet eens met renovatie hoofdingang park

Vrienden Flevopark niet eens met renovatie hoofdingang park

0

De hoofdingang van het Flevopark is aan renovatie toe.  Om de toegankelijkheid van het park te verbeteren moet er een nieuwe hellingbaan komen. Dat zou, na aanpassingen, de kap van tien bomen en het verwijderen van grote struiken betekenen. De Vrienden van het Flevopark (VVF) is tegen de manier waarop de gemeente dit aanpakt en startte een bezwaarprocedure. Maar die werd verworpen. De VVF werkte een alternatief plan uit. Ook daar heeft de gemeente geen oren naar.

Met het alternatieve plan van de vrienden van het Flevopark zou het kappen van tien bomen en grote struiken worden voorkomen. Dit zou ook voorkomen dat graven in de wortels van grote platanen zou leiden tot omwaaigevaar. Grondwerk is nauwelijks nodig omdat het grotendeels geprojecteerd is op de bestaande verharding. Met alternatieve plan zou de huidige hellingbaan worden vernieuwd en verbreed waardoor deze veel toegankelijker zal zijn. Voor mensen met een beperking zou er dan een leuning langs de hellingbaan komen voor mensen met een beperking.

Zo zijn er nog meer voordelen in het plan van VVF. Daarom vindt Vrienden van het park het onbegrijpelijk dat de gemeente een plan dat overbodig, duur, milieubelastend en daardoor voor velen onacceptabel is, koste wat kost wil realiseren. Bovendien weigert men de dialoog aan te gaan waarin het alternatieve plan inhoudelijk besproken kan worden.