Home Politiek Wat doet de Stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost nou eigenlijk?

Wat doet de Stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost nou eigenlijk?

0

Fokko Kuik vraagt zich af hoe de leden van de stadsdeelcommissie hun rol en functioneren ervaren en portretteert de komende tijd de leden van de stadsdeelcommissie.

Met ruim 140.000 inwoners is Amsterdam-Oost een middelgrote stad op zichzelf. Groter bijvoorbeeld dan een gemeente als Zwolle, dat op de 19e plaats staat op de lijst van grootste gemeentes van Nederland. Toch heeft Oost geen eigen deelgemeenteraad. Sinds 2014 zijn deze door de Tweede Kamer niet meer toegestaan en moeten de stadsdelen in Amsterdam het doen met adviserende ‘stadsdeelcommissies’.

Bijna twee jaar geleden, op 14 maart 2022, waren er Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Behalve voor de gemeenteraad zelf konden we toen ook een stem uitbrengen voor de samenstelling van de stadsdeelcommissies in de zeven stadsdelen, waaronder die van Oost. De opkomst voor de gemeenteraad was 46,6 procent, die voor de stadsdeelcommissie kan ik niet vinden, maar zou zomaar nog wat lager kunnen zijn.

Toch zijn er dankzij deze verkiezing vijftien mensen uitverkoren om namens ons als bewoners van Oost adviezen uit te brengen en signalen door te geven aan het gemeentebestuur. Daarnaast zijn er door de gemeenteraad drie dagelijks bestuurders aangewezen om te taken van de stadsdelen uit te voeren.

Op de website van de gemeente staat het volgende te lezen over de taak van de stadsdeelcommissies: ‘Leden van de stadsdeelcommissie en bestuurscommissie komen op voor wat het beste is voor hun buurtgenoten. Om dit goed te kunnen doen, praat de stadsdeelcommissie bijvoorbeeld met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Als onderwerpen meer aandacht moeten krijgen, bespreken zij dit in het tweewekelijks overleg met het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Ook kan het dagelijks bestuur aan de stadsdeelcommissie vragen om te adviseren over een bepaald onderwerp.’

In de commissie van Oost zitten leden van de partijen GroenLinks (4), D66 (3), PvdA(2), VVD(2) SP(1), DENK(1), St3m-Méérbelangen(1) en De Groenen Basis Piraten (1). Op de website van het stadsdeel zijn de namen, foto’s, email-adressen en nevenfuncties van de verschillende leden gemakkelijk terug te vinden.

‘Speelt er iets in uw buurt dat u met ons wilt delen? Dan is de stadsdeelcommissie uw eerste aanspreekpunt. U kunt direct contact opnemen met een van de leden. Of u kunt een onderwerp op de agenda van de commissie laten zetten.’

De agenda’s voor de tweewekelijkse vergaderingen, die plaatsvinden in het Stadsdeelkantoor op de Oranje Vrijstaatplein 2 in Oostpoort, zijn tevoren via de website in te zien. Je kunt de vergaderingen bijwonen en je aanmelden voor inspraak en de vergaderingen zijn online te volgen en achteraf terug te zien.

Hoe zou dat werken in de praktijk? Waar gaan die vergaderingen over en wat brengen de commissieleden namens ons in? In de media is er weinig van terug te vinden. Waar de discussies in de gemeenteraad van Amsterdam best vaak de landelijke nieuwsmedia halen en natuurlijk Het Parool en AT5 blijft het over de discussies in de Stadsdeelcommissies meestal nogal stil.

Dat kan natuurlijk een goed teken zijn: geen nieuws is goed nieuws! Maar het geeft ook wel te denken over het nut en de invloed van de stadsdeelcommissies in de huidige vorm. Over dat laatste is in het verleden al wel vaak discussie over geweest, tot in de landelijke media aan toe.

Namens oost-online.nl gaat Fokko Kuik de komende weken leden van de stadsdeelcommissie interviewen om te achterhalen wie ze zijn. Maar ook hoe zij hun rol ervaren, wat hun ambities zijn en hoe zij de signalen uit de verschillende buurten oppikken om deze door te geven aan het dagelijks bestuur, het Amsterdamse College van B&W en de gemeenteraad.

Lees  De leden van de stadsdeelcommissie Oost