Bij de herdenking van de Februaristaking van 1941 bij het beeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein prees burgemeester Femke Halsema de onverschrokkenheid van dokwerkers, fabrieksarbeiders, winkelbediendes, docenten en ambtenaren die opstonden tegen de nazi’s. Honderden Joodse mannen werden kort voor de staking op het Jonas Daniël Meijerplein opgepakt. Bijna allemaal werden ze vermoord in vernietigingskampen.

De burgemeester sprak over de moed van de stakers, die zich in het begin van de Tweede Wereldoorlog verzetten tegen de eerste razzia’s in Amsterdam. Het was de enige grootschalige staking tegen de Jodenvervolging.

De burgemeester waarschuwde voor een nieuwe opmars van rancune. Ze wees daarbij op de recente dood van de Russische oppositieleider Navalny en de Russische propaganda over de oorlog tegen Oekraïne.