Home Overzicht ‘We doen er alles aan om het zelfvertrouwen aan onze studenten terug...

‘We doen er alles aan om het zelfvertrouwen aan onze studenten terug te geven.’

0

Vanaf september kunnen studenten bij EC-O, Educatief Centrum voor Ontwikkeling in een nieuw schoolgebouw op het Windroosplein het schooljaar starten met gratis mbo-opleidingen. De opleidingen, voor volwassenen uit groot Amsterdam van 27 jaar en ouder, kunnen worden gevolgd met behoud van uitkering. We gingen in gesprek met Nooshi Forozesh, initiatiefnemer en directeur van EC-O. De stichting is in 2021 opgericht, de afgelopen jaren is ze enorm gegroeid en doorontwikkeld. Het succes is niet onopgemerkt gebleven: EC-O is genomineerd voor de Omarmprijs.

Martien van Oorsouw

EC-O biedt volwassenen van 27 jaar en ouder de kans om zich te ontwikkelen en een gratis een mbo-opleiding te volgen. Dat kan met behoud van een eventuele uitkering. Met de gemeente Amsterdam, ROC’s en leerwerkbedrijven wordt nauw samengewerkt. Inmiddels hebben ruim 300 studenten de opleiding met succes afgerond.

Aanmeldingen komen uit bijna heel het land, maar de school staat alleen open voor mensen uit Amsterdam en Diemen. In het schooljaar 23-24 had EC-O 125 studenten en voor het schooljaar 24-25 zijn er ruim 300 aanmeldingen. De school heeft zeven uitstroomprofielen op mbo 1 niveau, en verzorgt nu twee profielen op mbo 2 niveau: helpende zorg en welzijn en medewerker facilitaire dienstverlening. Daarnaast biedt EC-O de mogelijkheid om een deelcertificaat te behalen voor mbo 2 helpende zorg en welzijn. Naast deze opleidingen organiseert EC-O extra taal- en rekenlessen, digitale vaardigheden en rond de 25 trainingen ‘op maat’, waaronder werknemersvaardigheden.

De studenten komen twee halve dagen op school en lopen 16 tot 20 uur per week stage. De voertaal is Nederlands. De studenten krijgen een laptop, warme en gezonde maaltijden en een reiskostenvergoeding, extra trainingen op maat.

EC-O organiseert ook een opleiding tot Buurtvertrouwenspersoon. Deze is ontwikkeld door Samen Vooruit, de Vrijwilligersacademie en de Hogeschool van Amsterdam. De opleiding is voornamelijk bedoeld voor actieve vrijwilligers die als sleutelpersoon en informele hulpverlener in de wijken bezig zijn. ‘Het is wel belangrijk dat de school kleinschalig blijft’, zegt Nooshi, ‘Alleen zo kunnen we de studenten individueel alle aandacht geven. De student staat centraal en alles is erop gericht om het zelfvertrouwen aan de studenten terug te geven .’

‘Alle studenten krijgen een Buurtvertrouwenspersoon als buddy’, vervolgt Nooshi, ‘Zij fungeren als mentor die antwoord geven op zorgvragen die studenten hebben. Ze helpen studenten als er problemen thuis zijn, leggen contacten met de formele instanties. Kortom, ze ontzorgen de studenten zodat ze hun volledige aandacht op de studie kunnen richten.’

In samenwerking met het ROC is de les burgerschap anders ingericht dan op ‘gewone’ ROC’s. De behoeften van de studenten staan centraal, in samenhang met de wensen van de samenleving en werkgevers. Er is veel aandacht voor presentatievaardigheden en armoedevoorzieningen. Toptaal verzorgt vanaf oktober 2024 de extra Nederlands taal en digitale vaardigheid trainingen aan de studenten.

EC-O blijft zich ontwikkelen. ‘In het nieuwe gebouw willen we een plek maken waar leren centraal staat, kunst en cultuur een grotere rol laten spelen. Met een duur woord: meer aan Bildung doen, dat verbreedt het perspectief van de studenten. Studenten bezoeken het Rijksmuseum en het Concertgebouw en maken zo kennis met cultuur. Maar we werken ook binnen de school samen met kunstenaars.’

Toen ze 13 was vluchtte Nooshi vanuit Teheran naar Zweden. Als uitwisselingsstudent kwam ze naar Nederland en werd verliefd op Amsterdam. Ze wilde niet uitsluitend voor geld werken, daarom besloot ze als sociaal ondernemer aan de slag te gaan. Ze heeft mede het initiatief genomen om de Meevaart op te zetten, waar ze negen jaar gewerkt heeft, de laatste vijf jaar als leidinggevende. EC-O is voortgekomen uit het project Samen Vooruit.

‘In 2018 ging het goed met de economie’, vertelt Nooshi, ‘Behalve in de Indische Buurt. 12 procent van de bewoners leefde onder de armoedegrens. Naar aanleiding van de burgerperspectievennota gingen we onderzoek doen in de buurt. Vier thema’s speelden een rol, armoede, de lokale democratie en medezeggenschap, duurzaamheid en het pedagogisch klimaat in de buurt.’

Ze verdiepte zich in de armoede: ‘Waarom is armoede zo’n hardnekkig probleem? Wat kunnen bewoners ertegen doen? Het is complexe materie.’ Drie redenen kwamen naar voren waarom armoede zo hardnekkig is: bewoners hebben weinig vertrouwen in formele systemen, waardoor ze niet aanvragen waar ze recht op hebben. Veel mensen hebben de kennis niet en missen een netwerk en ten derde zijn er veel mensen die wel iets willen doen, maar dat niet mogen van de regelgeving.

‘Armoede leidt ook tot fysieke en mentale problemen’, zegt Nooshi, ‘De beste weg uit de armoede is werk. Daarom ben ik met EC-O gestart, we wilden volwassenen een startkwalificatie bieden. Na veel overleg kreeg ik in 2018 toestemming een pilot te starten: volwassenen konden een jaar in een normaal tempo een opleiding volgen met behoud van uitkering.’

De kantine van sporthal Zeeburg is afgelopen 2,5 jaar beheerd als een sociale onderneming door de studenten en alumni van EC-O. Oud-student Gihan begon als gebouwenbeheerder en is nu praktijkbegeleider en vertrouwenspersoon voor de studenten. Dat werk past goed bij de opleiding tot maatschappelijk werker die ze gevolgd heeft in Egypte. ‘Ik help studenten, dat is ook een vorm van maatschappelijk werk.’

Check EC-O
Tot 17 juli kun je stemmen op EC-O voor de Omarmprijs.