De proef met de ‘knip in de Weesperstraat’ is voorbij. Uiterlijk zondag 23 juli om 23.00 uur heeft het autoverkeer weer toegang tot alle afgesloten routes. Op die dag worden de afsluitingen één voor één afgebroken, waarbij de afsluiting op de Hoogte Kadijk als laatste verwijderd zal worden om sluipverkeer te voorkomen. Daarna begint de analyse van de resultaten die gedurende de proef zijn verzameld. En dat zal nog een aantal maanden vergen.

De tijdelijke afsluiting van de Weesperstraat en een aantal andere straten heeft gedurende zes weken veel teweeggebracht. Het zoeken naar alternatieve routes veroorzaakte zo nu en dan een chaos. Dat werd nog eens versterkt door de gevolgende van de zware storm en de afsluiting van de IJtunnel.

De bewoners van Kattenburg waren het zat. Zij zagen de Kattenburgerstraat als het afvoerputje voor het omgeleide verkeer. Het was nog de enige route om van het Centrum naar Oost te rijden. Voor de VVD was dat reden om een spoeddebat aan te vragen over de vraag of de proef met de knip niet voortijdig beëindigd kan worden. Een motie daarover haalde het niet.

Dat de proef in de stad heel wat heeft losgemaakt is duidelijk. Volgens Van der Horst waren veel bewoners van de Valkenburgerstraat en Weesperstraat waren zes weken lang blij met de relatieve rust en een fijne leefomgeving. Net als voetgangers en fietsers in het gebied. ‘Maar het omgekeerde was het geval voor de bewoners van de Kattenburgerstraat en bovendien hebben veel ondernemers en taxichauffeurs last ondervonden van de zes weken durende pilot.’

Vanaf maandag 24 juli begint de analyse van de resultaten die verzameld zijn gedurende de pilot. Gezien de grote hoeveelheid data die met zorgvuldigheid dient te worden geanalyseerd, zullen de verwerking, analyse en het opstellen van de rapportage een paar maanden vergen. Van der Horst verwacht de gemeenteraad in november over de resultaten te kunnen informeren.

De wethouder vindt dat de proef nu al waardevolle informatie heeft opgeleverd, ‘dankzij de samenwerking met de nood- en hulpdiensten, het leerlingenvervoer, het aanvullend openbaar vervoer, het anticiperen op een storm en stremmingen in de IJtunnel. Maar vooral ook doordat het gesprek op gang is gekomen over de elementaire vraag waar we in onze steeds drukkere stad nog ruimte voor kunnen en willen maken.’

De tijdelijke afsluiting zal de gemeente ongeveer twee miljoen euro kwijt zijn aan voorbereiding en uitvoering. Walter Ploos van Amstel, Lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, schat dat daarnaast dat kosten voor ondernemers en bewoners kunnen oplopen tot wel twaalf miljoen euro in extra reistijd. Het extra brandstofverbruik en de nadelige gevolgen van de extra uitstoot zijn hierin nog niet opgenomen.

Wellicht maakt straks het idee van stadsdeelcommissie Centrum kans om de Weesperstraat om te vormen naar een weg met twee keer één rijstrook. Michel van Wijk van de partij Bewoners Amsterdam was de initiatiefnemer van dit advies aan de gemeenteraad. Daarmee kan de straat in het najaar van 2023 net als in de rest van de stad een maximumsnelheid van 30 km/uur worden ingevoerd. Dat is bij een vierbaansweg verkeerstechnisch gezien niet mogelijk. Die wijziging zal ongetwijfeld invloed hebben op het verkeersaanbod door de Weesperstraat. Iets voor een proef?