Kunstwethouder Touria Meliani komt met vijftien maatregelen om de Amsterdamse nachtcultuur verder te ondersteunen. Een daarvan is een speciale regeling gericht op talentontwikkeling van jongeren in de nachtcultuur. Ook gaat de gemeente samen met projectontwikkelaars door de hele stad kijken naar alternatieve locaties voor nachtcultuur om aan de grote behoefte aan beschikbare ruimte tegemoet te komen.

Op dit moment is er te weinig ruimte voor de nachtcultuur, terwijl er een lange lijst is van initiatieven die op zoek zijn naar een plek. Het gebrek aan ruimte en de spreiding van nachtcultuur over de hele stad is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente.

Volgend jaar wordt in kaart gebracht wordt welke mogelijkheden, kansen en beperkingen er zijn voor permanente en tijdelijke plekken voor nachtcultuur. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om schuilkelders, lege tunnels en garages. Daarnaast gaat de gemeente kijken waar de nachtcultuur verder gefaciliteerd kan worden, bijvoorbeeld bij bestaande of nieuw te ontwikkelen broedplaatsen.

De gemeente reserveert een bedrag van in totaal 2,2 miljoen euro voor de uitvoering van de plannen. In 2024 komt er onder andere een speciale regeling van 1,2 miljoen euro voor talentontwikkeling van creatieve jongeren die willen organiseren, maken en ondernemen in de nacht. Deze regeling wordt in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) uitgewerkt. Ook wordt in 2024 een pilot gestart met een fonds voor geluidsisolatie, om overlast in woon- en leefomgevingen te voorkomen of te beperken.

Het nachtleven speelt een belangrijke rol in de vernieuwing van de Amsterdamse cultuur. Het Amsterdamse nachtleven is uniek, behoort met toonaangevende namen als Paradiso en Amsterdam Dance Event tot de internationale voorhoede en vormt een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod in de stad. Ook sociaal en economisch is de nachtcultuur belangrijk voor de stad. In 2021 formuleerde Amsterdam daarom als eerste stad een visie op de nachtcultuur, die nu is omgezet in beleid.