Home Indische Buurt Werkgroep Duurzaamheid verzamelt grote hoeveelheid data

Werkgroep Duurzaamheid verzamelt grote hoeveelheid data

De Staat van de Indische Buurt

0

Speciaal voor de verslaggever van oost-online wordt uitgelegd dat de gemeente onder het kopje ‘duurzaamheid’ maar twee soorten cijfers presenteert, namelijk het energielabel van woningen (A+++ tot B) en het aantal woningen met dubbele beglazing. Zelf had de werkgroep bij het thema duurzaamheid wel meer en andere associaties. Isolatie van woningen bijvoorbeeld, en zonnepanelen en een groene buurt. En een autovrije buurt en lokale voedselproductie. Vandaar dat de vorige vergadering vooral gewijd was aan hun visie op duurzaamheid. Wat valt daar allemaal onder en hoe komen we aan cijfers daarover?

Henny Reubsaet oost-online

Deze derde keer is de werkgroep Duurzaamheid bijeengekomen in de woning van Marjan. Ik merk al meteen dat de vier dames en een heer een hecht groepje zijn gaan vormen. Iedereen heeft wat te eten mee, de soep is klaar, maar alle laptops gaan meteen open. De draad van de voorafgaande vergadering wordt meteen opgepakt. Wie heeft welke data kunnen vinden, wie gaat die als eerste presenteren? Een indrukwekkende hoeveelheid duurzaamheidsgerelateerde data over de buurt werd gepresenteerd.

De werkgroep Duurzaamheid is ontstaan na de startbijeenkomst van De Staat van de Indische Buurt op 23 november in de Meevaart. Betrokken buurtbewoners kwamen toen bij elkaar om de cijfers van de gemeente over hun buurt nader onder de loep te gaan nemen. Verdeeld over de thema’s die de gemeente hanteert zoals werk, veiligheid, gezondheid, werd gekeken naar deze data: Kloppen ze wel? Welke cijfers ontbreken? Wat willen we veranderd zien? Hoe kunnen ze verbeterd worden?

Vervolgens zijn werkgroepjes gevormd die hun thema een paar maanden lang gaan onderzoeken en daarop hun droom van een ideale buurt verder gaan uitwerken. De bedoeling is dat elk groepje uiteindelijk in april een rapportage aflevert die kan dienen als ondersteuning voor het gemeentelijk beleid om het woonplezier in de Indische Buurt te bevorderen. Juist omdat bij de thema’s niet alleen op de cijfers is ingezoomd, maar ook de ervaringen, de expertise en het netwerk van de bewoners zijn ingezet.

‘Tijdens de hittegolf was de hittestress in de Indische Buurt het hoogste van heel Amsterdam. Komt door teveel steen en te weinig groen.’

Bij de presentaties vanavond wordt het duidelijk dat de werkgroepleden het begrip duurzaamheid breed opvatten en dat iedereen er al langer mee bezig is dan een paar maanden. De ene na de andere bontgekleurde sheet van de Indische Buurt komt voorbij. Gelukkig met toelichting want wat is nu precies de hoofdgroenstructuur van de stad en het groen/blauwraamwerk? Fijn ook om alle plaatjes ingezoomd te zien op de Indische Buurt.

 ‘Dat er nu veel energiearmoede in de Indische Buurt is, is geen verrassing. De Indische Buurt Oost is de armste wijk van heel Amsterdam.’

De bouwjaren van de woningen, het bezit van woningbouwcorporaties Eigen Haard, de Alliantie en Ymere, de daken die geschikt zijn om er zonnepanelen op te zetten, het gas- en elektriciteitsgebruik per buurt, de hittestress-plekken, de plekken die het meeste gevaar lopen van wateroverlast, woningen met sedumdaken, de locaties van de rioolputten, de vindplaatsen van vogels en bijen, een overzicht van de diverse groene initiatieven in de buurt… Dat alles komt in een hoog tempo voorbij. Tot en met een overwegend paarse kaart waarop een ingenieursbureau de hoogte van benodigde investeringen heeft ingekleurd die nodig zijn om woningen twee energielabels hoger te krijgen…paars staat voor de hoogste investering.

‘Vooral de woningen in het noordwest kwadrant van de Indische Buurt zijn oud en heel slecht geïsoleerd.’

Indrukwekkend veel data dus. Terwijl er toch ook opgemerkt is dat sommige datasets uit zoveel Excel sheets bestaan dat je eigenlijk een data-analist moet zijn, wil je er wijs uit kunnen worden.

Als je met bewoners de buurt duurzamer wil inrichten, moet je je op concrete dingen richten als: waar kunnen er geveltuintjes en buurttuintjes komen, waar kunnen er zonnepanelen geplaatst worden, zijn er al voorbeeldprojecten met laag energieverbruik en wateropvang? Floor gaat de wandeling voorbereiden qua openbare ruimte met potentie voor buurttuintjes, Christine weet waar de energielabels laag zijn en Marian heeft de kaarten met hitte- en wateroverlast. De dames sturen hun gewenst locatiebezoek naar Sarah, die er een mooie wandelroute van gaat maken.

Jorrit die later is aangeschoven en de zonnepanelen specialist is, stelt voor om de daken van de Indische Buurt vanaf Google Earth op een beamer te laten zien. Niet alleen om te zien waar er zonnepanelen staan of kunnen staan, maar ook om dakterrassen te spotten waar er al wateropvang plaatsvindt of plaats kan gaan vinden. Jan had zich al aangemeld als secretaris (‘Ja, ja ik ben de pensionado natuurlijk, die moeten altijd alles doen haha’) en zo zijn in no-time de taken verdeeld.

Na nog meer toelichtingen over de vindplaatsen van de data (Check bijvoorbeeld de websites van maps.amsterdam.nl, Jungle, gebiedinbeeld.amsterdam, zonatlas.nl, Groeistad, woningbouwcorporaties) en rapporten over Energiearmoede en Transitievisie Warmte, is de soep op.

Het laatste uurtje van de vergadering wordt besteed aan het plannen van de volgende stap: een buurtwandeling. Wil je meewandelen met de werkgroep Duurzaamheid op 12 februari, kom dan om 11.00 uur naar de Meevaart in de Balistraat. De koffie staat klaar en de beamer ook.