Home Overzicht Wethouder wil nu toch ‘Milieu Effect Rapportage’ voor overlast windturbines

Wethouder wil nu toch ‘Milieu Effect Rapportage’ voor overlast windturbines

0

De ambitie van de gemeente om met zeventien windturbines te bouwen in 2030 staat nog steeds overeind. In workshops, online vragenlijsten en klankbordgroepen hebben mensen inmiddels bijgedragen aan een ‘afwegingskader’. Tegenstanders van windturbines drongen daarbij aan op een Milieu Effect Rapportage. Wethouder Marieke van Doorninck was daar niet voor, maar laat nu toch een MER voor de zoekgebieden voor de windmolens opstellen.

Met een plan-MER kan de gemeenteraad inzicht krijgen in de samenhang van het plaatsen van windturbines. Volgens de wethouder is dit nuttig omdat het eerder inzicht geeft in de eventuele gevolgen. Na de stormachtige discussie over de komst van de windturbines neemt ze de suggestie over om een MER op te stellen. ‘Daarmee krijgen we eerder inzicht in de samenhang van de effecten van windmolens.’

Het participatieproces tot nu toe is beoordeeld. Daaruit blijkt dat het voor verbetering voor verbetering vatbaar is. Het debat is verhard en de behoefte om te participeren is groot. Zo hebben duizenden Amsterdammers een online vragenlijst ingevuld.

Over plaatsen waar de windturbines komen, wordt voor eind 2024 besloten. Ze zouden uiterlijk 2030 klaar moeten zijn voor gebruik.