Home Overzicht Opslagterrein en werklocatie op Galileïplantsoen voor groot onderhoud Middenmeer Noord

Opslagterrein en werklocatie op Galileïplantsoen voor groot onderhoud Middenmeer Noord

0

Middenmeer Noord gaat op de schop. In de hele buurt worden kabels en leidingen vernieuwd. Ook gaat buizen voor een warmtenet de grond in. De straten worden opnieuw ingericht. Aan het Galileïplantsoen wordt nu een grote bouwplaats ingericht waarbij het schuine gedeelte van het plantsoen wordt opgehoogd.

Tussen het fietspad en het water van de sloot wordt het grasveld voor enkele jaren opgeofferd omdat voor de uitvoering van het groot onderhoud een plaats nodig is waar kan worden gewerkt en waar materiaal wordt opgeslagen. Volgens uitvoerder Dura Vermeer zijn verschillende locaties onderzocht. Het Galileïplantsoen tussen de Jaap Kruizingabrug en de Linnaeusparkweg komt als beste plek naar voren.

‘We maken een terrein dat aan beide kanten van het park aansluit op de straten’, aldus de uitvoerder. ‘Er komt een schutting omheen. De aanvoer van materiaal met relatief zwaar transport komt en gaat via de Gooiseweg – Hugo de Vrieslaan – Wethouder Frankeweg – Galileïplantsoen. Dit levert de minste hinder op voor de wijken.’

Omdat het terrein overlast veroorzaakt voor de omwonenden van het Galileïplantsoen blijven de opslagcontainers en de keet en laag. Er komen gewone straatlantaarns en geen bouwlampen. Voor de inrichting van het terrein hoeven geen bomen te worden gekapt. Om het toch nog leuk te houden zal klimop tegen de bouwhekken zorgen voor een groene uitstraling.