Home Groen Wethouder staat open voor lagere huurverhoging volkstuinen

Wethouder staat open voor lagere huurverhoging volkstuinen

0

Na alle commotie rond de voorgenomen huurverhoging van volkstuinen is wethouder Marieke van Doorninck bereid daar op terug te komen. Voorwaarde is dat de kosten op een andere manier worden gedekt.

Een petitie om de huurverhoging van 400 tot 800 procent tegen te gaan is bijna 20.000 keer ondertekend. De huurders willen best meer betalen, maar vinden een dusdanige verhoging te ver gaan en hebben dat geld niet. Ook willen ze meer overleg. Van Doorninck denkt eraan huurders met een laag inkomen tegemoet te komen. Dit ten laste van tuinders met hoge inkomens, die wel fors meer gaan betalen. Volgens de gemeente is de huurstijging reëel omdat dit al heel lang niet is gebeurd. De volkstuincomplexen vinden een termijn van twee jaar voor de aanvankelijk voorgestelde stijging veel te snel gaan.

Afgelopen jaren heeft de gemeente weinig aandacht aan de volkstuincomplexen besteedt, met grote onderhoudsachterstand als gevolg. Knelpunt is de aanleg van een nieuwe riolering. Dat is veel te lang vooruitgeschoven en een enorme kostenpost. De nieuwe huurtarieven zouden een kwart van deze kosten dekken.