In het Amstelkwartier komt er een nieuwe woonwijk bij. De gemeente heeft projectontwikkelaar Vorm gekozen voor de ontwikkeling van ‘Hibi’, een duurzaam plan met 122 nieuwe woningen, een supermarkt, winkels, parkeergarage en een natuurinclusieve stadsbiotoop. van 2000 m².

In deze derde fase van het Amstelkwartier komt de langverwachte eerste supermarkt die een oppervlakte heeft van 2000 m2 bvo en een nieuwe winkelstraat. Deze voorzieningen zijn bestemd voor heel Overamstel. Een ondergrondse parkeergarage biedt parkeerruimte aan bewoners maar is er ook voor de bezoekers van de supermarkt. Laden en lossen bij de supermarkt gebeurt inpandig.

Hibi, symbool voor samenhang en verbinding

‘Hibi’ heet het plan van Vorm. Dit verwijst naar een oude Japanse keramiektechniek waarbij fragmenten met goud worden samengevoegd tot een nieuw object. Deze nieuwe samenhang  wordt, inclusief verbindingen, waardevoller dan de afzonderlijke elementen. Het symboliseert samenhang en verbinding zoals dat centraal staat in het plan van Vorm.

Binnentuin op dak van supermarkt

Het plan van Vorm scoort hoog op ruimtelijke kwaliteit. De binnentuin komt op het dak van de supermarkt, en sluit aan op de naastgelegen kavel. Het hoogteverschil tussen de binnenhoven van beide kavels wordt op een geleidelijke manier overbrugd met de traptuin; een kronkelend pad met een luie trap. Een glooiing als het ware, zoals in een heuvellandschap. De tuin vormt op meerdere vlakken het schakelstuk tussen beide kavels: ruimtelijk, sociaal en ecologisch.

Het gebouw bestaat hoofdzakelijk uit duurzame materialen en de bebouwing wordt op zo’n manier ontworpen dat spontane ontmoeting makkelijk ontstaat. Er zijn veel ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik: er komt een sport- en wasbar, en een klusplek voor fietsreparaties.

Insteekhaven opgeknapt

Om plaats te maken voor de nieuwe woonwijk in het Amstelkwartier is in december al begonnen met sloopwerkzaamheden. De kantoorpanden waar eerder netwerkbedrijf Liander zat, hebben plaatsgemaakt voor de bouw.

Ook de insteekhaven naast restaurant Thuis aan de Amstel wordt gerenoveerd. De kade langs de insteekhaven is oud en het water is vervuild. Daarom wordt de kademuur vervangen en de vervuilde grond uit de insteekhaven verwijderd. Daarmee wordt begonnen in maart. Later in het jaar starten de werkzaamheden aan de kade.