Home Overzicht Zwemmen bij Borneo steiger mag

Zwemmen bij Borneo steiger mag

0

Woonbootbewoners bij de Borneosteiger in het Oostelijk Havengebied geven al enige tijd aan overlast te ondervinden van zwemmers op en rond de steiger. De gemeente handhaafde niet en daarom stapten de bewoners naar de voorzieningenrechter met het verzoek om te handhaven. De rechter oordeelde echter dat het zwemmen bij de steiger moet worden aangemerkt als ‘extensief recreatief medegebruik’ en wees het verzoek om voorlopige voorziening af.

De woonbootbewoners voerden aan dat het zwemmen voor ‘veel overlast’ en ‘een enorme druk op het water’ oplevert. Het zou bovendien in strijd zijn met het bestemmingsplan. Maar de rechter oordeelt dat geen sprake is van bedrijfsmatige exploitatie of recreatie in verenigingsverband. Het zwemmen heeft in dit geval een beperkte ruimtelijke uitstraling omdat weinig tot geen bebouwing en materialen worden gebruikt ten behoeve van het zwemmen.

Daarbij oordeelde de voorzieningenrechter ook dat het zwemmen geen afbreuk doet aan de hoofdbestemming water, zoals omschreven in het bestemmingsplan. Het begrip ‘extensief recreatief medegebruik’ is in het bestemmingsplan niet nader gedefinieerd. Dat er op warme dagen veel zwemmers in het water zijn, is onvoldoende om te spreken van intensief recreatief gebruik.