Van de 400 meterbaan van het Jaap Edencomplex is weinig meer over. Grote machines ruimen de betonning op om plaats te maken voor een nieuwe ondergrond voor de ijsvloer. Direct wordt metaal en beton gescheiden. Wethouder Sofyan Mbarki (Sport) wil met een duurzame renovatie de schaatsbaan behouden als unieke publieke voorziening voor de stad.

Voor het seizoen in oktober begint moet de nieuwe baan weer schaatsplezier bieden. De koelleidingen in de nieuwe baan zijn dan verdeeld in zones. Die leveren betere ijskwaliteit en maken optimaler gebruik van energie. Ze hebben minder ammoniakopslag, wat veiliger voor de omgeving en beter voor het milieu is. Zoveel mogelijk installatieonderdelen worden hergebruikt. Door het hergebruik van schraapijs zijn de koelinstallaties duurzamer, vrijgekomen restwarmte verwarmt voor een deel de gebouwen op het ijscomplex.

De renovatie van de 400 meter buitenbaan en de vernieuwing van alle bijbehorende technische installaties zijn in oktober klaar. Het is de eerste fase van meer veranderingen op het schaatscomplex op sportpark Middenmeer Voorland. In de plannen is voorzien in de bouw van een extra trainingshal en een nieuwe wedstrijdhal zijn uitgesteld. Uit de begroting van 2023 bleek echter dat de voortzetting van de herontwikkeling van het Jaap Edencomplex – tijdelijk – stil ligt. Nog steeds is onduidelijk of er een of twee nieuwe hallen komen.