Home Kunst Oostportaal komt dichterbij

Oostportaal komt dichterbij

0

Het Oostportaal gaat er komen. Dit kunstwerk van kunstenaar Krijn de Koning gaat in de Linnaeusstraat een visuele verbinding tot stand brengen tussen winkelcentrum Oostpoort en de Transvaalbuurt. Al in 2018 werd de opdracht geformuleerd om een artistiek-hoogwaardig kunstwerk te realiseren waarmee Oostpoort zichtbaarder en opener wordt. De ambtelijke molens draaien langzaam en ook corona werkte tegen, maar nu is de vergunning verleend en kan  een begin worden gemaakt met de uitvoering.

Kunstenaar Krijn de Koning heeft met eerdere installaties in de openbare ruimte nationaal en internationaal bewezen monumentaal te kunnen werken en daarbij de ruimtelijke context te onderstrepen. Hij is in staat mensen op een andere manier naar de gegeven ruimte te laten kijken. Dit kunstwerk brengt en visuele verbinding tot stand tussen twee buurten – Oostpoort en de Transvaalbuurt.

In de ontwerpfase zijn diverse instellingen en adviesorganen betrokken. Zo oordeelden het Stadscuratorium, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Mondriaan Fonds positief over het project. Bewoners werden tijdens de ontwerpfase op verschillende manieren betrokken. Op de plek waar het Oostportaal komt, werd een expositie georganiseerd waar het ontwerp in maquette én door middel van VR-brillen in de toekomstige omgeving te zien was.

In totaal ontving het stadsdeel 45 schriftelijke reacties, waarvan negen negatief. Van deze negen negatieve reacties waren er drie van direct omwonenden en zes van bewoners van Oost. Een groot deel van de negatieve reacties betrof persoonlijke smaak, de schrijvers van de brieven vonden het kunstwerk ‘lelijk’.

Relatief veel mensen hebben hun zorgen uitgesproken over de vele fietsen op het Land van Cocagneplein. Een aanpassing in het ontwerp, het werk is op een verhoging geplaatst, zal deze zorgen waarschijnlijk geheel wegnemen. Van 32 omwonenden werd een positieve reactie op het ontwerp ontvangen en vier mensen waren neutraal tegenover de plannen. De vergunning ligt nu ter inzage bij het Stadsloket.