Home Overzicht Oost Begroot kijkt terug op eerste editie

Oost Begroot kijkt terug op eerste editie

0
Enkele inzendingen van de vorige editie van Oost Begroot.

Met Oost Begroot wil de gemeente de zeggenschap van burgers over gemeenschapsgeld vergroten. Uit een evaluatie van de eerste editie blijkt dat bewoners over het algemeen tevreden zijn over de gekozen projecten. Wel was er kritiek op de gebruiksvriendelijkheid van de website en onduidelijkheid over het verschil tussen liken en stemmen. Bewoners van kleinere buurten voelden zich achtergesteld ten opzichte van grotere en beter georganiseerde buurten. Zoals  Betondorp vergeleken met de Watergraafsmeer.

Voor elk van de vier gebieden in het stadsdeel was voor de eerste editie van Oost Begroot een bedrag van € 200.000 beschikbaar. In een aantal rondes verdeelden bewoners het geld over plannen voor hun gebied. Totaal kwamen de bewoners van stadsdeel Oost met 300 plannen, waarvan er 212 haalbaar werden beoordeeld. Na stemming waren er 63 winnende plannen. Ruim 14 procent van de bewoners van 12 jaar en ouder bracht z’n stem uit.

De aanpak van Oost Begroot is gebaseerd op die van het burgerbegroten in Antwerpen. Ook andere stadsdeel hebben zo’n begroot-proces voor bewoners. In Oost is een longlist van 33 thema’s teruggebracht naar vijf thema’s waarvoor plannen konden worden ingediend. Het merendeel van de bewoners bleek tevreden over de verdeling van het geld over de thema’s. Wel vonden bewoners het bedrag van 200.000 euro over vijf thema’s laag. In de Watergraafsmeer waren heel weinig bewoners betrokken bij de verdeleing van het geld.

In totaal zijn in de vier gebieden 300 plannen geupload op de website van Oost Begroot. In Oud-Oost zijn alle plannen doorgegaan naar de haalbaarheidstoets en is er geen rekening gehouden met de likes. Bij de andere gebieden wel, maar het proces van liken bleek niet waterdicht. Je kon meerdere keren hetzelfde plan liken. Het idee is om deze fase af te schaffen.

269 plannen zijn door ambtenaren getoetst op haalbaarheid. Gekeken is onder andere naar praktische, financiële, technische en juridische haalbaarheid en is niet naar de wenselijkheid van de plannen. Totaal zijn er 57 plannen zijn afgevallen tijdens, bijvoorbeeld bij meerjarige beheerskosten of plannen op locaties die al gereserveerd zijn voor gebiedsontwikkeling door de gemeente. De indieners van plannen moesten ongeveer vier maanden wachten tot bekend was of ze gewonnen hadden of niet. Dat werd weer als lang ervaren. Inmiddels worden in alle vier de gebieden de gekozen plannen uitgevoerd.

Bewoners van Oud Oost kwamen met 66 plannen, waarvan er 60 haalbaar als werden beoordeeld. Na stemming waren er 14 winnende plannen.

Bewoners van IJburg en Zeeburgereiland kwamen met 86 plannen, waarvan er 53 als haalbaar werden beoordeeld. Na stemming waren er 12 winnende plannen.

Bewoners van de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied kwamen met 64 plannen, waarvan er 34 haalbaar werden beoordeeld. Na stemming waren er 17 winnende plannen.

Bewoners van de Watergraafsmeer kwamen met 84 plannen, waarvan er 64 haalbaar werden beoordeeld. Na stemming waren er 20 winnende plannen.