Home Overzicht 75.000 euro beschikbaar voor corona-initiatieven

75.000 euro beschikbaar voor corona-initiatieven

0

De tweede coronagolf is in volle gang en de landelijke maatregelen zijn weer strenger geworden met heftige gevolgen voor bewoners van Oost. Stadsdeel Oost heeft tijdens de eerste golf twee keer 50.000 euro beschikbaar gesteld voor initiatieven die mensen helpen in coronatijd. Nu is er 75.000 euro beschikbaar.

De ervaring leert dat het vooral om voedselinitiatieven gaat. Het laat zien hoe kwetsbaar onze economie is en wat het wegvallen van een inkomen met een familie doet.

Foto Eddy Ellert

De buurthuizen zijn opnieuw zijn gesloten en iedereen wordt gevraagd alleen naar buiten te gaan als dat strikt noodzakelijk is. Daarmee breekt er voor veel mensen een eenzame en soms ook depressieve periode aan. Voor andere mensen brengt het veel spanning met zich mee, wat zich kan uiten in huiselijk geweld of kindermishandeling.

Het stadsdeel vraagt daar nu specifiek aandacht voor. Stadsdeelvoorzitter Maarten Poorter: ‘Natuurlijk stellen we weer geld beschikbaar voor organisaties die eten koken voor buurtgenoten. Die verwelkomen we graag, maar we doen ook een oproep voor initiatieven die mensen een hart onder de riem steken, om aandacht voor elkaar te houden en om spanningen, depressies en geweld te herkennen en te voorkomen.’

‘Ik maak me grote zorgen’, zegt Maarten Poorter. ‘Heel veel mensen zijn bezorgd over corona en hun familie. Tegelijkertijd ondervinden veel mensen problemen met de maatregelen tegen corona. De honger bij gezinnen, spanningen tussen ouders, onveiligheid voor kinderen. Er gebeurt heel veel deze tijd en we zijn er voorlopig ook nog niet vanaf. Ik wil iedereen vragen een beetje op elkaar te letten, heb wat extra aandacht voor elkaar. Als je een initiatief hebt dat bewoners door deze coronatijd heen kan helpen, ondersteunen wij je graag.’

Heb jij een goed idee, initiatief, project? Neem dan contact op met stadsdeel Oost om in aanmerking te komen voor deze subsidie.