Home Overzicht Aan de Amsteloever komen woningen en kantoren en hoogbouw tot 135 meter

Aan de Amsteloever komen woningen en kantoren en hoogbouw tot 135 meter

0

Het gebied tussen station Amsterdam Amstel, de Amstel, de Ringdijk en de Weespertrekvaart gaat ingrijpend veranderen. Er is ruimte voor tussen de 1.300 en 2.100 nieuwe woningen, voorzieningen en kantoren, en hoogbouw tot 135 meter. Het college van B en W stelde op dinsdag 23 maart het stedenbouwkundig plan Amstelstation-Amsteloever vast.

‘Bewoners hebben afgelopen tijd met ons meegedacht over de beste invulling van het gebied tijdens inloopavonden, wandelingen door het gebied en verdiepingsbijeenkomsten’, zegt wethouder Marieke van Doorninck. ‘Samen met woningcorporatie Stadgenoot liep er ook een participatietraject over de toekomst van de sociale huurwoningen in de Van der Kunbuurt, waar bewoners hun mening konden geven over sloop-nieuwbouw of behoud van de woningen. Dankzij de input van bewoners ligt er nu een mooi plan voor de verdere ontwikkeling van de wijk.’

Eind vorig jaar stemde ruim 70 procent van de bewoners in een enquête voor de vernieuwing van de Van der Kunbuurt. Hier worden tweehonderd portiekwoningen uit de jaren vijftig aan de Van der Kunstraat, Goudriaanstraat en de Mr. Treublaan gesloopt en er 730 duurzame woningen voor terug gebouwd. Stadgenoot bouwt 400 sociale huurwoningen, en de overige woningen worden door marktpartijen gerealiseerd. In een eerdere enquête hebben bewoners zich uitgesproken voor behoud van de woningen aan de Weesperzijde. Deze zullen blijven staan.

De eigenaren van gebouwen in de omgeving van de Amsteloever Amstel Vista, Leeuwenburg en Nationale-Nederlanden willen in overleg met de gemeente uitvoering geven aan het gemeentelijke beleid door de beoogde woningen, kantoren en voorzieningen te bouwen. Dit doen zij door sloop en nieuwbouw, en voor een deel door behoud of hergebruik van de huidige gebouwen. De gemeente onderzoekt daarnaast samen met NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam de mogelijkheden voor een volwaardige stationshal aan de westzijde en een overdekte en beheerde stallingsmogelijkheid voor 4.400 fietsen

Het vastgestelde Stedenbouwkundig plan Amstelstation-Amsteloever met het bijlagenboek en de Nota van Beantwoording met de reactie op 143 inspraakreacties is te vinden op www.amsterdam.nl/amsteloever.