Aandacht voor inclusief onderwijs op Freedom Fighters Festival

0

Trix Grooff en de stichting inclusief onderwijs zoeken steun voor inclusief onderwijs. Via het Freedom Fighters Festival in de Meevaart is aandacht gevraagd voor een pilot met inclusief onderwijs. Het was een vrolijk weekend vol informatie en creativiteit. Een paneldiscussie was onderdeel van het programma, evenals een bonte parade door de wijk met de fanfare Toeters en Bellen. lyk burggraaf was erbij en maakte een verslag.

Trix Grooff signaleert de behoefte om een basisschool te kunnen kiezen waar niemand wordt gediscrimineerd of buitengesloten. Ook wordt niet naar handicap of leerprobleem gekeken. Dat verbetert volgens haar de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind en bevordert burgerschap.