Home Overzicht Aanleg keet- en opslagruimte Galileïplantsoen kan doorgaan

Aanleg keet- en opslagruimte Galileïplantsoen kan doorgaan

0

De omgevingsvergunning die nodig was voor de keet- en opslaglocatie op het Galileïplantsoen is verleend. Nu kunnen de werkzaamheden die afgelopen maanden stil hebben gelegen verder worden uitgevoerd. Aan beide zijden van de sloot worden nu terreinen ingericht van waaruit het groot onderhoud van de openbare ruimte in Watergraafsmeer Noord wordt uitgevoerd.

De komende vijf jaar komen er nieuwe kabels en leidingen in de grond en wordt een warmtedistributienet aangelegd. De straten worden één keer opengebroken. Als de ondergrond klaar is, komt er nieuwe bestrating en wordt het groen opgeknapt.

Met zwaar verkeer zal vanaf de Middenweg via de Wethouder Frankeweg naar het terrein op het Galileïplantsoen worden gereden. Daar wordt uitgeladen en vervolgens vertrekt het zwaar vervoer weer via de Archimedesweg en Molukkenstraat de wijk uit. Vanaf het opslagterrein wordt met kleiner vervoer het materiaal de wijk ingevoerd. Dat gebeurt via een aan te leggen tijdelijke brug over het water. Aan de andere kant van het water, vlakbij de scholen, wordt daarom ook een terrein aangelegd waarlangs de materialen naar de wijk worden gebracht.

De werkzaamheden voor de aanleg van het werk- en opslagterrein op het Galileïplantsoen moesten worden stopgezet zolang er geen omgevingsvergunning was verleend. Ook moest een watervergunning worden aangevraagd voor de aanleg van de tijdelijke brug over het water. Dat was niet eerder gebeurd en daardoor moesten de werkzaamheden voor de aanleg van het keet en opslagterrein worden stilgelegd.

Inmiddels is de vergunning er. Ook is een hele reeks eisen gesteld die gaan over de veiligheid van scholieren, voetgangers, fietsers en ander weggebruikers. Daarbij is speciale aandacht voor een veilige schoolomgeving. De aannemer moet er alles aan doen om de veiligheid voor de omgeving te garanderen.