Het is gelukt! De bewoners van het Oostelijk Havengebied kopen buurtruimte de Eester. Ze hebben in vijf maanden tijd met bijna 400 buurtbewoners ruim 200.000 euro aan Eester-obligaties en ruim 200.000 euro aan leenovereenkomsten bij elkaar gebracht. Naast een lening van 100.000 euro van de Heidemij zijn er nog vele giften. Er blijft zelfs geld over om het pand te verbouwen en te verduurzamen.

De huisbaas van buurtcoöperatie De Eester wilde het pand waarin ze al zes jaar hun activiteiten organiseren verkopen. Lieven de Key wilde van het pand af. De woonstichting heeft geld nodig om nieuwe huizen te bouwen. De Eester wilde het pand zelf wel kopen. Men voegde de daad bij het woord. Op 1 mei startte de Eester feestelijk met de verkoop van obligaties van 250 euro. Bewoners trokken omwonenden de portemonnee om het succes van de buurtruimte te kunnen voortzetten.

‘Dit overtreft onze stoutste verwachtingen’, zegt De Eester. ‘Toen we op 1 mei met de aankoopcampagne begonnen hadden we niet durven dromen dat we zoveel enthousiaste en warme reacties zouden krijgen. Buurtgenoten wilden De Eester behouden als kraamkamer voor buurtinitiatieven en als fundament om verder te bouwen aan een sociale, veilige en duurzame buurt.’

Het klinkend resultaat is dat we de buurtruimte gaan kopen. De Eester is van ons, van de buurt, van iedereen die iets voor de buurt wil betekenen. Dat is geweldig, daarom willen uit de grond van ons hart iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar voor het behoud van de Eester heeft ingezet.’