Home Overzicht Als rots in de branding biedt Native Oost jongeren in Oost perspectief

Als rots in de branding biedt Native Oost jongeren in Oost perspectief

0

Het deze zomer in de Dapperbuurt opgerichte Native Oost draait inmiddels op volle kracht. De stichting helpt jongeren vanaf zestien jaar die behoefte hebben aan begeleiding en wijst ze op de mogelijkheden die de gemeente biedt, zoals het volgen van opleidingen en coaching. Het aantal jongeren dat meedoet is fors gestegen.

Nu de coronacrisis overal hard toeslaat en de werkgelegenheid daardoor daalt, willen veel jongeren hun tijd toch nuttig besteden. Native Oost geeft ze samen met de stichtingen Prachtvrouw en Karam dagbesteding en kennis die ze elders niet kunnen opdoen.

De jongeren distribueren groente en fruit naar meerdere buurtvoedselbanken in groot Amsterdam en ondersteunen de vrijwillige voedselbank op het Dapperplein. Daarnaast zamelt Native Oost bedden en medisch apparatuur in voor ontwikkelingslanden. Onlangs ging er een zending naar Libanon. De volgende is bestemd voor Aruba. De projecten zijn opgezet als een leer/werktraject.

Zo leren de jongeren contacten leggen en een netwerk bouwen. Door de opgebouwde ervaring vinden ze makkelijker een stageplek. De jongeren worden begeleid door Saïd Bensellam, die Stichting Karam oprichtte en Zoebida Hamidan van Native Oost. De afgelopen maanden zijn de leertrajecten uitgebreid met het in- en uithuizen van scholen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen, waardoor de jongeren hun vaardigheden verbreden.

‘Eigenlijk fungeren we als doorgeefluik’, vertelt Zoebieda. ‘Tijdens de dagbesteding wordt meestal duidelijk welke hulp de jongeren nodig hebben en verwijzen wij ze door naar het juiste loket voor hulp, een opleiding en – hopelijk – uiteindelijk een baan zodat ze economisch onafhankelijk zijn. We kijken naar hun kwaliteiten en wijzen ze op omgangsvormen. Bijvoorbeeld dat je je pet afzet als je ergens binnenkomt, mensen begroet en ze met u aanspreekt.

Dat lijkt heel gewoon, maar niet iedereen krijgt dat van huis uit mee, terwijl alles begint met een goede presentatie. Dat ontkracht stigma’s.’ De kennis die de jongeren opdoen geven zij door aan de nieuwkomers om hen te stimuleren. ‘Met deze aanpak hopen we ons initiatief als een olievlek in de buurt te verspreiden en zoveel mogelijk jongeren met elkaar te verbinden.’

Vaak wantrouwen probleemjongeren hulpinstanties, zodat die ze niet weten te bereiken. Native Oost slaagt hier wel in door de doelgroep met jongeren in contact te brengen die vroeger gelijkgestemd waren en inmiddels ervaringsdeskundigen zijn. Door de persoonlijke begeleiding heeft de stichting goede inzage in de problemen van jongeren, die zich via Native Oost kunnen laten koppelen aan het jongerenloket en WPI (Werk, Participatie en Inkomen) om meer grip te krijgen op hun situatie.

Sommigen zijn zogeheten spookjongeren. Zij hebben (hoge) schulden en geen werk, uitkering, vaste verblijfplaats en soms evenmin een postadres. In andere gevallen hebben ze een instabiele thuissituatie. Als de jongeren in contact zijn gebracht met hulpinstanties krijgen zij een contactpersoon die ze het hele traject volgt.

Behalve leren en werken richt Native Oost zich ook op sport en spel. Twee weken geleden organiseerden de vrijwilligers een voetbaltoernooi op het Makassarplein. Volgende week is er een toernooi in de Kolenkitbuurt in Bos en Lommer. De winnaars van beide toernooien spelen daarna een wedstrijd voor het Oost-West-kampioenschap.