Home Overzicht Amsterdam start met leenfonds voor wooncoöperaties

Amsterdam start met leenfonds voor wooncoöperaties

0

Met een leenfonds wil de gemeente de ontwikkeling van wooncoöperaties verder aanjagen. De eerste kavels voor wooncoöperaties zijn uitgegeven en er wordt al gebouwd. De financiering voor deze gemeenschappelijke woonvorm blijkt in de praktijk vaak lastig rond te krijgen. Banken verstrekken geen volledige hypotheek verstrekken, maar financieren slechts een deel van de nieuwbouwkosten. Wooncoöperaties kunnen een deel ervan bij het leenfonds lenen.

Wooncoöperaties zijn een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij de bewoners zelf hun gebouw ontwikkelen en zorgen voor het beheer en bestuur. De bewoners zijn daarmee zowel verhuurder als huurder van hun eigen woning en delen veel met anderen, zoals een tuin, een huishouden, ingekochte zorg of de opvang van kinderen.

Wethouder Ivens gelooft in deze nieuwe wooncoöperaties en heeft veertien kavels beschikbaar gesteld voor wooncoöperaties en het leenfonds geïntroduceerd. ‘Het is binnen een jaar gelukt om het leenfonds op te tuigen. Dat we wooncoöperaties nu ook financieel kunnen aanjagen, is baanbrekend voor Nederland. Het leenfonds start met 20 miljoen, wat de komende jaren de bouw mogelijk maakt van zo’n vierhonderd betaalbare woningen in het sociale- of middensegment.’

De hypotheek die banken verstrekken aan wooncoöperaties en de eigen financiële inbreng van de leden blijken onvoldoende te zijn om de volledige investering in de woningen te kunnen bekostigen. De bank financiert ongeveer 70 procent en de eigen inbreng van de leden van de wooncoöperatie is minimaal 5 procent. Voor het ontbrekende deel kunnen de wooncoöperaties nu een beroep doen op het leenfonds.