Home Overzicht Minder woningen en minder hoog op Marineterrein

Minder woningen en minder hoog op Marineterrein

0

Op het Marineterrein komen 800 tot 900 nieuwe woningen. Dit is aanmerkelijk minder dan de oorspronkelijke 1.400 woningen die waren gepland. Omdat het ministerie van Defensie op 10 procent van de grond van het Marineterrein aanwezig blijft is het aantal woningen bijgesteld. Dat staat in de Nota van Uitgangspunten voor het nog te ontwikkelen Marineterrein.

De omwonenden hadden bezwaren tegen de hoogte van de nieuwbouw op het Marineterrein. De gebouwen worden nu maximaal 40 meter hoog. Eerder was dat 50 meter. De gemiddelde hoogte van de nieuwbouw wordt nu tussen de 20 en 30 meter. Ook komt er meer ruimte voor groen en ‘openbare ontmoetingsplekken’ dan in de eerdere versie van het plan. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan bezwaren van omwonenden.

De uitgangspunten van het ontwikkelplan blijven ongewijzigd: het terrein moet plek bieden voor wonen, werken en ‘kennis’. De bouw zal niet eerder dan in 2026 van start gaan.