Home Overzicht Amsterdamspeld voor Tunny Jongejan-Maat, voorzitter Ouderen Advies Raad Oost

Amsterdamspeld voor Tunny Jongejan-Maat, voorzitter Ouderen Advies Raad Oost

0
Foto Frank Schoevaart

Bij haar afscheid als voorzitter van de Ouderen Advies Raad Oost ontving Tunny Jongejan-Maat de Amsterdamspeld. De bijzondere onderscheiding ontving zij uit handen van Carolien de Heer, stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Oost.

Tunny Jongejan-Maat ontving de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de bewoners van Oost. Tunny gaf, naast haar werk als lerares, sinds de jaren 70 vrijwillig taalles aan onder andere Marokkaanse vrouwen. Daarna werd ze voorzitter van de OAR Oost, een rol die ze 15 jaar vervulde.

De OAR zet zich in voor het welzijn van ouderen. Ze volgt het ouderenbeleid van stadsdeel Oost nauwlettend en geeft gevraagd en ongevraagd advies over voor ouderen belangrijke zaken. Dit alles maakte haar een van de bekende gezichten van de Indische Buurt.

De Amsterdamspeld wordt uitgereikt aan Amsterdammers die zich minimaal vijf jaar op een bijzondere manier en onbetaald hebben ingezet voor de Amsterdamse samenleving op sociaal, maatschappelijk, cultureel of economisch gebied. En aan personen die eenmalig een unieke prestatie hebben verricht voor de Amsterdamse samenleving.