Home Dwars nieuws APK-keuring van het sociaal netwerk

APK-keuring van het sociaal netwerk

0

Een sociaal netwerk geeft zin aan het leven en vereist actief onderhoud. Daarbij is het belangrijk dat je nadenkt  over hoe je in het leven staat en hoe je contacten met anderen verlopen. Is je netwerk aan versterking toe en wie kan daarbij helpen?

Ouderen Advies Raad Oost

Sociaal netwerk

Je wordt geboren in een netwerk van ouders en familieleden. Deze naaste omgeving bepaalt de dagelijkse routine. Het is iets vanzelfsprekends en bij de waarde ervan wordt nauwelijks stil gestaan. Toch is het van wezenlijk belang voor het gevoel van  basisveiligheid en het opbouwen van vertrouwen in anderen.
Later spelen vriendjes uit de buurt, de contacten op school en de collega’s een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de eigen identiteit. Dit leefpatroon wordt gestuurd door de wekker, maar dat verandert als er minder verplichtingen zijn. De kinderen groeien op en na pensionering vallen werk en collega’s weg en verhuizen of overlijden dierbaren.

Actief onderhoud

Om het verlies ervan op te vangen begint nu een actieve zoektocht naar nieuwe ontmoetingen en een zinvolle dagbesteding. De tijd dat  het sociaal netwerk als ‘iets vanzelfsprekends’ wordt gezien is voorbij. Je zou deze noodzaak kunnen vergelijken met de jaarlijkse APK-keuring van de auto. Kan de auto nog een jaartje mee of moet er wat aan het onderhoud gebeuren?

Sociale netwerken geven niet alleen plezier en betekenis aan het persoonlijke leven, maar hebben ook een praktische functie. Binnen sociale netwerken kunnen mensen elkaar ondersteunen en samen oplossingen bedenken.

Wat maakt iemand eenzaam?

Het missen van contact met een brede groep mensen om je heen. Het ontbreken van  emotioneel hechte banden met partner, familielid of vrienden. Gebrek aan een zinvol leven, het gevoel hebben er niet toe te doen of niet op je plek te zijn. Veel mensen schamen zich voor hun eenzaamheid.
Om uit het dal van vereenzamen en sociaal isolement te komen is  verbinding zoeken met de omgeving de eerste stap. Soms heb je daarbij een zetje nodig van een therapeut, een maatje of een coach voor de verdere begeleiding naar activiteiten buitenshuis.

De rol van de lokale media

Wat past bij jou ? Er valt genoeg te kiezen. Maar het aanbod past niet altijd bij de vraag. Of het programma van de buurtcentra is niet bij iedereen bekend. Voor de vraag ‘wat is er in de wijk  te doen’, zijn lokale media belangrijk. De Dwars en de Brug bijvoorbeeld worden gratis huis aan huis verspreid en staan vol met wetenswaardigheden uit de buurt. Er is een zeer uitgebreid aanbod door vrijwilligersorganisaties zoals aquafitness door Stichting de Bloem. Daarnaast is ook ‘Welzijn op Recept’ de moeite waard.

Welzijn op recept

Huisartsen  zien veel mensen met klachten op hun spreekuur waarvoor na grondig onderzoek geen medische oorzaak kan worden gevonden, zoals bij vermoeidheid, angst en stress gerelateerde hoofd- en buikpijnklachten. De huisarts of POH’er (Praktijk Ondersteuner Huisarts) kan een verwijzing geven naar een welzijnsinstelling voor ‘Welzijn op Recept’. ‘Welzijn op Recept’ koppelt huisartsen en welzijnsorganisaties aan elkaar. Dynamo en CIVIC   in Amsterdam-Oost werken er aan mee. Een verwijzing vanuit de eerstelijnszorg naar een welzijnscoach werkt beter dan ‘het traditionele pilletje’. Van patiënten hoor je terug dat hierdoor de kwaliteit van leven en de gezondheid is verbeterd. Huisartsen zien dat de druk op het spreekuur vermindert.

De welzijnscoach helpt bij het kiezen van een geschikte activiteit op het gebied van: bewegen, smakelijke ontmoetingen, natuurbeleving, kunst en cultuur, lichaam en geest, ontdekken, leren en doen. Deelname aan de activiteiten is gratis.
Meer weten over Welzijn op recept: www.welzijnopreceptamsterdam.nl.

Verborgen talent

Henk leefde een geïsoleerd bestaan en kwam bij de huisarts terecht met gezondheidsklachten, die niet medisch te verklaren waren. De huisarts zag eenzaamheid als mogelijke oorzaak en verwees hem naar de welzijnscoach. Uit de gesprekken met haar bleek dat hij erg van dansen hield. De koppeling tussen zijn hobby en het vinden van een dansgezelschap is gelukt. Hij was er zo op zijn plek dat hij zich meer openstelde en gehoor vond voor zijn grote kennis over roofvogels. Een verborgen talent dat naar voren kwam in de contacten met anderen. Dat heeft ertoe geleid dat hij nu in Artis als vrijwilliger zijn verhaal over roofvogels kwijt kan en zijn draai gevonden heeft.

Stichting de Bloem

Het buurtcentrum Oosterpark biedt onder andere onderdak aan Stichting de Bloem, het multicultureel ontmoetingscentrum voor vrouwen. Het is een vrijwilligersorganisatie onder leiding van Afifa Tadmine. Haar doel is om vrouwen met verschillende etnische achtergrond in hun ontwikkeling te stimuleren en aan activiteiten te laten mee te doen. Op die manier komen ze de deur uit, ontmoeten elkaar en worden meer zelfredzaam.

Er is ook ruimte voor vrijwilligers om op eigen initiatief een activiteit op te zetten. Op de woensdagochtenden wordt aandacht besteed aan conversatielessen en de vrijdagochtenden staan open voor inloop, thema’s, creativiteit en binnenkort ook stoelyoga.

Aquafitness

Aquafitness op de maandagochtend in het Sportfondsenbad Oost is een van de kernactiviteiten. Vooral vrouwen met overgewicht, gewrichtspijn of andere gezondheidsklachten worden gestimuleerd om te bewegen in het water.

In 2014 is aquafitness in het instructiebadje gestart; sinds zes jaar met subsidie van het stadsdeel. Iedereen kan in het water staan en een zwemdiploma is niet nodig. De aquafitnesslessen zijn voor vrouwen met een kleine beurs die aan hun gezondheid en conditie willen werken. In de groep van 15 deelnemers doen vrouwen met verschillende achtergronden mee.

De organisatie, verantwoording en inschrijving loopt via Stichting de Bloem. De lessen van een uur kosten met een abonnement € 3,- en zonder € 3,50. Ze worden gegeven door een gediplomeerde fitness lerares. Het plezier om op muziek in water te bewegen verbindt de groep. De contacten lopen ook buiten het zwembad  door om even in de buurt met elkaar koffie te drinken.
Het programma van Stichting de Bloem wordt maandelijks bijgewerkt en is te vinden op [email protected]. Locatie Buurtcentrum Oosterpark, Derde Oosterparkstraat 159.

Ergens bij horen geeft zin aan het leven

Denk daarbij aan het voorbeeld van de man die via Welzijn op Recept is gaan dansen en nu in Artis als vrijwilliger mensen blij maakt en alles over roofvogels kan vertellen. Hierdoor is zijn gevoel van eigenwaarde sterk verbeterd.

De politiek legt sterk de nadruk op zelfredzaamheid maar verhoogt zo de drempel om hulp te zoeken. Daarbij werken emoties en gevoelens van angst en schaamte ook remmend om uit het isolement te komen. We hebben twee voorbeelden gekozen als mogelijkheid om het netwerk op peil te houden: Welzijn op Recept en aquafitness.

Waardering en aansluiting geven zin aan het leven. Hierdoor maken gevoelens van eenzaamheid minder kans.

Reageren?

Annette Wiese [email protected] | Els Nicolas [email protected]
Tunny Jongejan  [email protected] | Frank Stork 020 665 1063