In 2021 sloot het Aquarium van Artis voor een grondige restauratie. Het gesteente van het rijksmonument uit 1882 was ernstig aangetast door zout water uit lekkende bassins.  Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden voltooid. Komende jaren worden de bouw- en herstelwerkzaamheden gerealiseerd.  De (her)opening van het aquarium is gepland voor 2025.

Lewis Daniels

Voor de restauratie verhuisden ruim honderd soorten vissen, koralen, amfibieën en stekelhuidigen naar andere dierentuinen in het binnen- en buitenland. Aquarianen (dierverzorgers in het Aquarium) werken aan nieuwe ecosystemen voor zoet- en zoutwater vissen, amfibieën, algen en andere onderwaterdieren. In een pop-up aquarium met zoet – en zoutwateraquaria, doen ze onderzoek om de waterfiltersystemen te verbeteren en kijken ze naar de watertemperatuur, zuurgraad, het zoutgehalte, verlichting en voeding.

De aquariumbakken in de grote zaal worden vervangen door grotere, duurzame bassins met een zo gevarieerd mogelijke biodiversiteit van vissen, koralen, garnalen, zee-egels, sponzen, wieren, bacteriën en algen. Die zijn afhankelijk van elkaar voor hun voortbestaan. 

In stucwerk verborgen verleden

Tijdens de sloopwerkzaamheden ontstond een beter beeld van het onderliggende, industriële erfgoed van het gebouw. Ornamenten en deuren uit de 19e eeuw waarvan het bestaan tot nu toe onbekend was, zijn nu zichtbaar. Contouren van de vroegere universiteitsbanken waren verborgen in het stucwerk van de koepelvormige zaal.

Een creatief team buigt zich over de toekomstige conceptuele invulling van het gebouw. Die bepaalt hoe toekomstige bezoekers door het nieuwe Artis Aquarium worden rondgeleid en welke verhalen zij leren over cultureel erfgoed, duurzaamheid en natuurbehoud.

De kosten voor Artis grootste restauratieopdracht ooit zijn geraamd op 47 miljoen euro. Een immens bedrag voor de stichting die volledig afhankelijk is van kaartverkoop, donaties en subsidies. De dierentuin kon de restauratie beginnen dankzij steun van de gemeente Amsterdam, fondsen en particuliere schenkers. Een team voert campagne om de nog benodigde 24 miljoen euro te werven. Waarschijnlijk is een bijdrage van het Rijk onmisbaar.