Home Oud Nieuws Aschbelt

Aschbelt

0

Oud Nieuws | 23 December 1889 – De Van Swindenstraat, buiten de Muiderpoort, is, zoo men weet, slechts aan ééne (de Noord-) zijde bebouwd. De reden, dat de overzijde nog niet tot bouwen geschikt is, bestaat hierin, dat langs die zijde een doorwatering loopt, de “Molentochtvliet” genaamd.

Reeds in 1881 bestond bij het Gemeentebestuur het plan om dit watertje te overwelven, doch bouwondernemers stuitten op den onwil van den eigenaar van een strook gronds, welk terrein aan de Oostzijde tegenover de Linnaeusstraat gelegen is. Dit terrein is thans overgegaan in eigendom aan de Nederd. Herv. Gemeente alhier. Het daarop staande huis is reeds geheel gesloopt, en op dit terrein is men voornemens een twaalfde kerk te bouwen, welker front aan de Linnaeusstraat zal komen. Nu kan men verwachten, dat de bebouwing van de overzijde van de Van Swindenstraat langzamerhand volgen zal, waardoor tevens een einde zal gemaakt zijn aan de hebbelijkheid van vele overwonenden om die tot nu toe onbebouwde wijze van de straat tot particulieren aschbelt te bezigen.

Bron Nieuws van den Dag
Foto Stadsarchief Amsterdam
Met dank aan Rogier Schravendeel