Home Groen Beleidskader moet stadsnatuur beter beschermen

Beleidskader moet stadsnatuur beter beschermen

0

De gemeente wil rigoureus vergroenen. Dat wordt vastgelegd in het ‘beleidskader Hoofdgroenstructuur’. Daarmee wordt de stadsnatuur beter beschermd en met elkaar verbonden, zodat verschillende dieren beter door de stad kunnen bewegen en de biodiversiteit wordt versterkt.

Je kunt met de Hoofdgroenstructuur in de hand meedenken over hoe de leefbaarheid voor mensen, dieren en planten kan worden verbeterd. Wethouder Marieke van Doorninck: ‘We willen de belangrijke groengebieden in de stad beschermen en versterken, investeren in de kwaliteit van het groen en een aaneengesloten netwerk van groen creëren. Zo bevorderen we biodiversiteit en maken we de stad leefbaarder en gezonder.’ Kortom, met deze nieuwe hoofdgroenstructuur wordt er méér groen beschermd.

In de Hoofdgroenstructuur gaat het om groen dat een wijkoverstijgende functie heeft en van grote waarde is voor mens en dier, een cruciale verbindende of structurerende functie heeft of op een andere wijze bijzonder of zeldzaam is. Dieren moeten zich kunnen verplaatsen. Door parken met elkaar te verbinden met groene bermen, slootkanten en oevers vergroot Amsterdam de overlevingskansen van dieren in de stad. Ringslangen kunnen bijvoorbeeld meer dan vijf kilometer afleggen tussen de winterslaapplaatsen en de voortplantingsplekken.

Niet al het groen in Amsterdam valt onder de Hoofdgroenstructuur. Het gaat om bestaand groen dat niet alleen voor de wijk belangrijk is, maar voor de hele stad: niet de geveltuintjes, maar wel de grotere parken in de stad en kleinere groene plekken zoals het Wertheimpark en het Wachterliedplantsoen. Ook wordt een groengebied toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur als het belangrijk is voor een klimaatbestendige stad, voor de gezondheid of voor de natuur.

Stadsgroen is niet alleen belangrijk voor allerlei functies in de stad, zoals sport, natuureducatie, voedselproductie en recreatie, maar heeft ook waarde van zichzelf. Groen reguleert de waterhuishouding, draagt bij aan biodiversiteit, slaat CO2 op en maakt de stad koeler.  Tegelijkertijd heeft groen vaak cultuurhistorische waarde en draagt ze bij aan de gezondheid van Amsterdammers: het helpt stress reduceren en nodigt uit tot bewegen.

Het groen in en rond de stad biedt je de mogelijkheid om te sporten en te bewegen in een natuurlijke, gezonde omgeving. Hoewel sportvoorzieningen strikt genomen niet alleen maar ‘groen’ zijn, maken ze wel deel uit van de groene en recreatieve ruimte in en rond de stad. Sportparken horen dus bij de Hoofdgroenstructuur.

Het is de bedoeling om de hoofdgroenstructuur groter te maken en er een aaneengesloten netwerk van te maken. Daarbij is het belangrijk de huidige beschermingsstatus steviger te borgen en scherper te zijn op behoud van diversiteit aan groen en de uiteenlopende waarden ervan. Ook worden kwetsbare natuurgebieden in de stad aangewezen en die te beschermen.

Je kunt tot 13 februari je mening geven over het nieuwe beleidskader. Op basis van die meningen kan het beleidskader worden aangepast. Dat nieuwe beleidskader wordt samen met een antwoord op alle ingediende meningen aangeboden aan de gemeenteraad.

Klik op de kaart en ga naar de interactieve kaart.