Home Overzicht Bewoners aan het roer!

Bewoners aan het roer!

0

Afgelopen zondag zijn we eindelijk begonnen met Oost Begroot! Al jaren vind ik participatief begroten, oftewel de bewoners bepalen zelf waar ze het geld aan uitgeven, super interessant. Er zijn wereldwijd talloze voorbeelden, bijvoorbeeld in Porto Alegre, Parijs en New York, waaruit blijkt dat bewoners heel goed in staat zijn om dit soort keuzes gezamenlijk te maken. En ik ben er zeker van dat de Amsterdammer dit ook kan. In het coalitieakkoord stond het al, we geloven dat bewoners net zulke goede, zo niet betere ideeën hebben dan het stadsbestuur. We hebben daarom, mede op advies van de stadsdeelcommissie, budget vrijgemaakt dat vrij te besteden is door bewoners.

En zo kwam het dat het zondagmiddag in Grand Café Genieten volle bak was met buurtbewoners die druk in gesprek waren met elkaar over wat zij belangrijk vinden voor hun buurt. In verschillende rondes ging men het gesprek aan met elkaar. Het leidde tot zulke geanimeerde gesprekken dat de soep langs gebracht moest worden anders was deze koud geworden.

Ik hoopte vooraf dat het zo zou gaan, met mooie gesprekken en onverwachte ontmoetingen en gedeelde of juist onbekende aandachtspunten van mensen. Een echt gesprek tussen mensen die elkaar anders ongemerkt passeren in de supermarkt. En wat mij betreft is dat heel goed geslaagd. Ik zag bekende gezichten in de weer met ook heel veel nieuwe gezichten.

De werkwijze is beproefd in andere gemeenten, maar hier is het nieuw. Om die reden hebben we onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven en Radboud Universiteit Nijmegen gevraagd met ons mee te kijken. Zij helpen ons kritisch te kijken hoe het proces gaat en waar te verbeteren. En de Vlaamse onderzoeker constateerde gelijk dat het wel echt Amsterdam is, onder andere omdat er groepsdiscussies ontstonden over de methode. Dat maakte me haast trots op onze Amsterdamse mentaliteit, we doen mee maar dan verwachten we ook wat! En volgens mij kunnen we dat gezamenlijk gaan waarmaken.

Het voert te ver om alles hier uit de doeken te doen, maar het eindresultaat is dat er vijf thema’s zijn gekozen, onder applaus van de aanwezigen. De vijf gekozen thema’s zijn:

  • Klimaat en duurzaamheid
  • Meer groen in de buurt
  • Buurtverbindingen/activiteiten gericht op contact in de buurt
  • Armoede en jeugd
  • Kunst in binnen en buitenruimte.

Wat mij betreft een mooie diverse lijst. Donderdagavond 5 maart gaan bewoners verder met het verdelen van de  € 200.000 over deze gekozen thema’s. Vanaf 13 maart kan iedereen met een goed idee projectplannen indienen op deze thema’s. Dus kom donderdag en broed alvast op leuke projecten. Heb je een idee, maar heb je hulp nodig bij het uitwerken van je plan? Medewerkers van het stadsdeel staan klaar om je te helpen. Als u vragen heeft, of hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen per e-mail: [email protected] of bellen via 06 3873 8041.

Komend weekend beginnen we met hetzelfde proces voor IJburg en Zeeburgereiland. De eerste bijeenkomst is zaterdag 7 maart in de Montessori school op Steigereiland en ik hoop natuurlijk dat het minstens zo volle bak als in Oud Oost. Watergraafsmeer en Oostelijk Havengebied/ Indische buurt volgen iets later, maar voor alle gebieden van Oost is er € 200.000 beschikbaar.

Voor meer uitleg en precieze data, kijk ook op: amsterdam.nl.
Zie ik u bij een van de bijeenkomsten?